Må jeg betale hele på en gang?

Nei du kan få oppdelt fakturaen, og kan utsette to måneder maksimalt (frem til 1.juni) ved å kontakte Servicekontoret, tlf: 3838 2000. 

Dersom du ønsker å gå over til månedlige avdrag kan dette gjøres fra juli av, ved å sende inn dette skjemaet

Har du pleid å betale for slamtømming direkte når det har vært tømt?

Slam/tett tank avgift fritidsbolig, ifm ny Slamforskrift gjeldende fra 1.1.2020, skal det faktureres for slam på fritidseiendommer og dette gjøres fra kommunen i stedet å betale direkte til RFL som tidligere. Dette er blitt fakturert iht lister vi har fått fra RFL/SJT (de som utfører slamtømming).

Det kreves betalt for feiing hvert år, men det er ikke hvert år de kommer på tilsyn eller feiing

Det stemmer at man må betale dette hver termin, men det er ikke hvert år de kommer fra Brannvesenet sør. For å finne ut når de kommer neste gang kontakt Brannvesenet Sør på telefon 38 27 01 10. 

Hvordan har de kommet frem til eiendomsskattetaksten?

Det er viktig å skille denne taksten fra ligningsverdi, den er nemlig ikke lik. Kommunen har egen utregning som kan fåes ved å kontakte oss.