Må jeg betale hele på en gang?

Nei du kan få oppdelt fakturaen, og kan utsette to måneder maksimalt (frem til 1.desember) ved å kontakte Servicekontoret, tlf: 38382000. 

Dersom du ønsker å gå over til månedlige avdrag kan dette gjøres fra januar, ved å sende inn dette skjemaet

Har du pleid å betale for slamtømming direkte til RFL når det har vært tømt?

Slam/tett tank avgift på fritidsbolig:

I forbindelse med slamforskrift gjeldende fra 1.1.2020, skal det faktureres for slam på fritidseiendommer. Det er kommunen som fakturerer dette i henhold til lister som vi mottar fra RFL/SJT (de som utfører slamtømming). Tidligere ble slamtømming på fritidsboliger fakturert av RFL etter bestilt tømming. 

Det kreves betalt for feiing hvert år, men det er ikke hvert år de kommer på tilsyn eller feiing

Det stemmer at man må betale dette hver termin, men det er ikke hvert år de kommer fra Brannvesenet sør. For å finne ut når de kommer neste gang kontakt Brannvesenet Sør på telefon 38 27 01 10. 

Hvordan har de kommet frem til eiendomsskattetaksten?

Det er viktig å skille denne taksten fra ligningsverdi, den er nemlig ikke lik. Kommunen har egen utregning som kan fåes ved å kontakte oss.