Er dette aktuelt for deg kan du gå inn på følgende nettside og lese mer/bestille time: https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/folkehelse-og-frivillighet/informasjon-om-korona-og-kommunens-tiltak/koronavaksine/

VIKTIG:
Dersom du bestiller time i Grimstad og samtidig har time her i Farsund er det viktig at du avbestiller timen i Farsund via servicekontoret på telefon 38 38 20 00.