Nye retningslinjer fra 25. september

Fra 25. september fjernet vi alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19.

 • En-meteren gjelder ikke lenger. Vi kan være sammen på samme måte som tidligere.
 • Det er ingen begrensning på hvor mange som kan være sammen på arrangementer.
 • Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp.

Råd og regler vi skal fortsette med

 • Hold deg hjemme og test deg om du blir syk.
 • Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
 • Si ja til vaksine.
 • Om du får positiv koronatest, skal du i isolasjon.

Råd om du blir syk med luftveissymptomer

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme.

Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole og jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole og jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper. 

Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

Testing

Disse bør fortsatt teste seg:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet.
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter.

Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddssituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing i henhold til FHIs faglige veiledning være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode.

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Isolering ved smitte

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte.

Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing.  Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.

Besøk på sykehjem og omssorgssenter

Besøkende og ledsagere til pasienter og beboere i helse- og omsorgstjenesten forholder seg til råd som til befolkningen ellers, men bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer eller er definert som nærkontakter.

Reiseråd

Planlegger du å reise, er du selv ansvarlig å sette deg inn i hvilke regler og råd som gjelder.

Nye retningslinjer fra 25. september

Fra 25. september fjerner regjeringen innreisetiltakene gjennom tre faser. Dette kan du lese om på regjeringen.no.

Attest før reise

Skal du ut å reise og trenger en attest? Du kan bestille koronatest på nett eller via koronatelefonen.

Ring koronatelefonen på tlf. 90 60 87 18. Telefonen er åpen hverdager klokken 09:00-11:00 

Hva koster en attest? 

En attest koster 150 kroner.

Helsedirektoratets informasjonstelefon 

Finner du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med helsedirektoratet sin informasjonstelefon for veiledning og hjelp. Den er åpen på hverdager klokken 08:00-15:30.

Til deg som er vaksinert eller gjennomgått covid-19

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom.

På fhi.no kan du lese om hva det betyr å være beskyttet og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for deg.