Legetjenester - fastlege

Farsund kommune har fastlegeavtale med følgende 8 leger:
 
Johannes Maubach
Farsund Legesenter, Kirkegaten 6, 4550 Farsund
Telefon: 38 38 30 10
 
Randi Hansen
Listalegene, 4560 Vanse
Telefon: 38 38 12 80
 
Ole Victor Jacobsen
Farsund Legesenter, Kirkegaten 6, 4550 Farsund
Telefon: 38 38 30 10
 
Emma Remine Reisvaag Sunde
Farsund Legesenter, Kirkegaten 6, 4550 Farsund
Telefon: 38 38 30 10

Rigmor Elisabeth Aud Salvesen
Vikarlege frem til 1.3.2020
Gåseholmen helsesenter, 4550 Farsund
Telefon: 38 38 97 00
 
Stein Karlsen
Gåseholmen helsesenter, 4550 Farsund
Telefon: 38 38 97 00
 
Hans Gabriel Lie
Listalegene, 4560 Vanse
Telefon: 38 38 12 80
 
Sigurd Waage Løvhaug
Listalegene, 4560 Vanse
Telefon: 38 38 12 80
 
Mette Bechsen
Gåseholmen helsesenter, 4550 Farsund
Telefon: 38 38 97 00

Lotte Dinesen
Gåseholmen helsesenter, 4550 Farsund
Telefon: 38 38 97 00

--------------------------------------------------------------------------------

Fastlegeordningen
Ønsker du å bytte fastlege, melde deg inn eller ut av fastlegeordningen eller sjekke hvilken fastlege du har i dag?
Dette kan du blant annet gjøre for deg og dine barn i selvbetjeningsløsningen ved å bruke følgende lenke: fastlegeordningen