Pakkeforløp psykisk helse og rus - innføres trinnvis fra 1. januar 2019

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.
I lenken under kan du lese mer om de ulike pakkeforløpene for psykisk helse og rus, barn og unge

Lenke til helsenorge.no

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

En forløpskoordinator vil følge deg gjennom forløpet.

Felles kontakttelefon i Farsund kommune er: Tlf 945 21 816