Kreftkoordinator

Er du eller en av dine nærmeste rammet av kreft?
Å bli rammet av kreft kan være tøft. Mange sliter med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringer rundt behandling, økonomi, nettverk, jobb og familie.
En koordinator skal legge til rette for en bedre hverdag for kreftsyke og deres pårørende.

Er dette noe du ønsker, kan du kontakte Enhet for forebygging og koordinering via Servicetorget. Henvendelsen kan være skriftlig eller muntlig.
I samtale med deg avklares behovet ditt for oppfølging. Du vil da få opprettet en koordinator/ kontaktperson.

Uavhengig av diagnose skal våre koordinatorer ha fokus på hva som er viktig for den enkelte i den situasjonen innbyggeren er i når han/ hun henvender seg til oss. Kreftkoordinatoren kan ikke alt, men skal vite hvem i kommunen som kan.