Smittevern og vaksine

Kommuneoverlegen har det overordnede ansvar for kommunens smittevernarbeid.

Vaksinering ivaretas av helsesøstre og fastleger. Pasienter i langtidsplass i institusjon får tilbud om vaksine gjennom tilsynslege.


Du kan ta kontakt med helsestasjon eller din fastlege for å få medisinsk råd og veiledning ved utenlandsreiser. Tilbud om vaksinasjoner og resepter får du gjennom å kontakte din fastlege.