Skriftstørrelse

Hopp til her

Retningslinjer for hvordan en går frem ved søknad om tilrettelegging i barnehage Farsund kommune:

Saksgang:

- Det er foreldrene som skal søke om tilrettelegging.
- Barnehagen skal uttale seg i saken.
- Det skal foreligge en oversikt over tiltak barnehagen hittil har gjort for å hjelpe barnet, og en evaluering av tiltakene.
- Det søkes på eget skjema til barnehageenheten i Farsund Kommune

Dersom det foreligger endringer i barnets behov for tilrettelegging, skal barnehagen/foreldre gjøre en evaluering og evt. søkes om mer/ redusere antall timer med tilrettelegging.
Farsund Kommune fatter enkeltvedtak i tråd med forvaltningsloven som sendes foreldrene, med kopi til barnehagen. Vedtaket er gjeldende for en avgrenset periode.
Dersom personalressursene ikke brukes som forutsatt for tildelingen, kan de trekkes tilbake.

Klageadgang

Vedtaket om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Det skal fremgå tydelig av klagens innhold hva det klages på. Det kan klages på saksbehandlingen i saken, avslag, innholdet i vedtaket eller manglende oppfyllelse av vedtaket. Klagen skal være underskrevet.
Klagen sendes Farsund Kommune v/Barnehagenheten, og må være postlagt innen 3 uker fra vedtak er mottatt. Ved et eventuelt avslag på klage blir klagen oversendt til Fylkesmannen i Agder for endelig avgjørelse.
Som foresatte har dere rett på veiledning og innsyn i alle sakens dokumenter, med mindre det finnes dokumenter i saken som i lov eller forskrift er unntatt fra partsinnsyn.

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss