Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom.
I noen tilfeller følger det av lov at det er boplikt på en eiendom, i andre tilfeller kan kommunen bestemme at det er boplikt.
Dersom du ikke kan eller vil oppfylle boplikt må du søke konsesjon.

Det er ikke nedsatt konsesjonsgrense (konsesjonsgrense null) i Farsund kommune.
Det vil si at kommunen ikke har vedtatt forskrift om boplikt fordi kommunen ønsker helårs bosetting i hele eller deler av kommunene.

Lenke:

Landbruksdirektoratet - Boplikt