Skriftstørrelse

Fradeling av eiendom

Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket nye eiendomsgrenser og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Matrikkelbrev.

Krav til søker

 • Ikke krav til ansvarlig søker. Hjemmelshaver kan selv søke fradeling.
 •  Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Slik søker du

Hjemmelshaver må selv hente naboliste hos kommunen

Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Kommunens eget søknadsskjema for fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning fylles ut

 Følgende vedlegges søknaden:

 • Kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer 1:500 eller 1:1000.
 • Gjenpart med kvittering for nabovarsel. Alle relevante punkter må være utfylt og rette vedkommende må signere nederst på siden.
 • Følgebrev med redegjørelse av:
     - utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
     - eventuelle dispensasjoner 
     - avkjørsels- og parkeringsløsning
     - størrelsen på uteoppholdsarealene
     - eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
     - eventuelle nabomerknader og kommentarer til merknaden
     - eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter
 • ved fradeling av ny boligtomt følgende vedlegges:
     - rettigheter til å benytte private VA-ledninger, evt. rettigheter til å legge nye ledninger over annen manns grunn
     - rettigheter til å benytte privat veg, evt. legge privat veg over annen manns grunn
     - avkjøringstillatelse fra offentlig veg

Hva koster det?

Deling av noen eiendommer vil omfattes av delingsforbudet i jordloven, og deling vil da kreve godkjenning både etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kommunen har egne gebyrregulativ for behandling av saker etter jordloven og plan- og bygningsloven. Gjennomføring av godkjent deling følger kommunens regulativ etter matrikkelloven.

 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss