Tomtefeste

Opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år krever søknad og tillatelse fra kommunen.