Skriftstørrelse

Grensejustering og makeskifte

Formål

For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering. Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene, jf. matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34.

Hva er betingelsene?

Grensejustering
 • Arealet for involverte eiendommer kan ved en grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m2).
 • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
 • Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt må det i stedet søkes om arealoverføring.
 • I tillegg til størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes.
 • Dersom det oppstår forhold som strider mot disse eller andre krav i plan- og bygningsloven, kreves det dispensasjon.
 • Søknad om grensejustering må da behandles etter plan- og bygningsloven.
Makeskifte
 • Makeskifte er en gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer.
 • Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi.
 • En enhet kan likevel ikke avgi areal som overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.
 • Panterett faller bort i areal som avstås fra en eiendom ved grensejustering, og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette.
 • Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte.
 • Partene må underskrive egen avtale om grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretningen.

 Hvem kan rekvirere?

 • Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9.
 • I tilfeller hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det dokumentert med firmaattest av nyere dato.

Rekvisisjonen skal inneholde

 • Søknaden sendes kommunen og skal i tillegg til rekvisisjonsskjema inneholde situasjonskart med inntegnet justering av grense og eventuelt fullmaktsskjema.
 • Husk at hjemmelshaverne for begge eiendommene må underskrive rekvisisjonsskjemaet.

Saksgang

 • Etter at søknaden er mottatt vil det bli vurdert om den er innenfor reglene for grensejustering.
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37).
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Det holdes oppmålingsforretning over arealet som skal justeres.
 • Ny grensestrekning merkes i marka og måles.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
 • Grensejusteringen blir ført i matrikkelen.

Matrikkelbrev

 • Etter at oppmålingsforretning er gjennomført vil det bli utarbeidet nye matrikkelbrev for eiendommene.
 • Dette sendes rekvirentene og partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.

 
 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss