Grensejustering og makeskifte

Formål

For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering. Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene, jf. matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34.

Hva er betingelsene?

Grensejustering
Makeskifte

 Hvem kan rekvirere?

Rekvisisjonen skal inneholde

Saksgang

Matrikkelbrev