Ikke koordinatbestemte grenser

Formål

Hvem kan rekvirere?

Rekvisisjonen skal inneholde

Saksgang

Matrikkelbrev