Klarlegging og nymerking, grensepåvisning

Formål

Påvisning og eventuell nymerking av grense etter målebrev/matrikkelbrev.
Dette gjelder grenser som er koordinatbestemt i tidligere kart- og delingsforretning eller oppmålingsforretning. 

Hvem kan rekvirere

Rekvisisjonen skal inneholde

Saksgang

Matrikkelbrev