Påbygg, tilbygg eller kjeller

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Denne informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning.

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg, mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Andre eksempler er arker og takopplett. Påbygg er alltid søknadspliktig.

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Eksempler er terrasser og boder.

Du trenger ikke søke dersom:

Tilbygget ikke kommer i konflikt med plankart eller bestemmelser

Tillatt bruk:

Eksempler på hva tilbygget kan være:

Eksempler på hva tilbygget ikke kan være:

Du må informere kommunen om tiltakets plassering senest når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. Dette gjør du med skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt» som du finner på DIBK.no.

Du må huske å legge ved kart.

Du kan søke på egenhånd dersom:

Søk på egen hånd

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:

Søk ved hjelp av fagfolk