Bod, garasje og andre mindre, frittliggende bygninger

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i rettledningen om unntak for søknadsplikt. Mye informasjon er tilgjengelig i kommunens avanserte kartløsninger (GISLINE og Planinnsyn).

Bod, uthus, garasjer er frittliggende bygninger for oppbevaring av utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig. Det kan for eksempel ikke være stue, soverom, kjøkken, arbeidsrom eller andre rom for varig opphold i bygningen. 

Du trenger ikke søke dersom:

Er dette oppfylt kan bygning oppføres uten å søke dersom

Tillatt bruk:

Eksempler på hva bygningen kan være:

Du må informere kommunen om tiltakets plassering senest når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. Dette gjør du med skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt» som du finner på DIBK.no.

Du må huske å legge ved kart. 

Du kan søke på egenhånd dersom:

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

Søk med hjelp fra fagfolk