Gjerde, levegg eller støyskjerm

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i «lenke til veileder om unntak for søknadsplikt». Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning.

Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg, og med lyddempende materialer

Du trenger ikke søke dersom:

Høyden på leveggen skal måles fra planert terreng. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Kommunen kan godkjenne plassering nærmere nabogrensen dersom naboene samtykker.

Du må søke hjelp fra fagfolk dersom:

Du skal sette opp eller rive en støyskjerm.