Skilt eller reklameinnretninger

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendomden informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning <lenke>.

Du trenger ikke søke dersom:

Du kan søke selv dersom:

Vær oppmerksom på:

Disse bestemmelsene gjelder ikke plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet, og heller ikke når flere skilt skal monteres på samme sted eller på samme fasade. Eksempelvis regnes montering av skilt på fasaden mot et fortau som en fare for personsikkerhet.

Søk på egenhånd

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

Søk med hjelp fra fagfolk