Støttemur

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Denne informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning <lenke>

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være i forskjellig type materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen

Du trenger ikke søke dersom:

Tiltaket må med plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmer offentlig vei enn 50 meter.

Det er bare «mindre» tiltak som er omfattet av reglene. Hvis muren har et sånt omfang at den ikke er mindre må du sende inn en søknad. Et eksempel kan være en mur som dekker en hel side av tomten. Be kommunen om en vurdering dersom du er i tvil.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

Søk med hjelp fra fagfolk