Endre bruken av et rom

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i rettledningen om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunen sin avanserte kartløsning (GISLINE og Planinnsyn).

Bruk av bygning eller et rom til noe annet enn det er godkjent til vil i de fleste tilfeller gjøre at du må søke en bruksendring. Et par eksempler er hvis du vil bruke garasjen til arbeidsrom, ta i bruk en bod som soverom, eller gjøre om butikklokaler til bolig. Bruksendring er alltid søknadspliktig.

Du kan søke på egen hånd dersom:

• Du endrer rombruken fra tilleggsdel til hoveddel innenfor samme branncelle. For eksempel å endre fra bod til soverom.

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:

• Du skal etablere en ny boenhet (for eksempel ny leilighet, sekundærleilighet, utleieleilighet)
• Du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag. Det gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg.
• Du skal endre på bærende konstruksjoner, som bærevegger eller pigge opp et bærende gulv.