Utlevering av nabolister

Formål

Nabolister med eieropplysninger kan du få på følgende måter:

Fra Infoland

Fra Kommunen

Fra Statens kartverk