Skriftstørrelse

Hopp til her
Leder:
Anita Ore
Telefon avdeling:
38382000
Besøksadresse:
Brogaten 7, 4550 Farsund
Postadresse:
Postboks 100
Postnummer:
4552
Poststed:
Farsund

Kontakt

Adresse:
Brogaten 7
Farsund
E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Last ned informasjonen som: vCard

Diverse informasjon

Diverse informasjon:

Økonomikontoret har på vegne av rådmannen ansvar for kommunenes regnskap, budsjett og økonomiplan samt finansforvaltning.

Avdelingen ansvar og oppgaver er inndelt i følgende hovedarbeidsområder:
• Budsjett og rådgivning
• Regnskap
• Lønn
• Eiendomsskattekontor

Budsjett og rådgivning
Kontoret har ansvar for utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og øvrig rapportering som måneds- rapportering, tertialrapportering og års rapportering.
Avdelingen bistår kommunens enheter med budsjettarbeid og er rådgiver for sektorene og enhetene i forbindelse med budsjett og regnskapsspørsmål.
Avdelingen skal sørge for å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøy i tråd med virksomhetens behov.
Økonomikontoret sørger for kommunens KOSTRA-rapportering og bistår i analysearbeid.

Regnskap
Økonomikontoret er regnskapskontor for den kommunale virksomheten i Farsund. Det innebærer bl.a. ansvar for skanning av inngående faktura, utbetalinger til leverandører, daglig bokføring og andre kontroller. I forbindelse med årsoppgjør etter 31.12 utarbeides årsregnskap og annen rapportering.
Økonomikontoret fakturerer kommunens innbyggere for leverte varer og tjenester som kommunale avgifter, barnehage, kulturskole, skolefritidsordning, hjemmehjelp, husleie, opphold i alders- og sykehjem, matombringing, leieinntekter m.m. Kontoret har også ansvar for å innfordre kommunens utestående krav.
Avdelingen er også regnskapskontor for Farsund Kirkelige Fellesråd og Lister Friluftsråd.

Lønn
Økonomikontoret er ansvarlig for utbetaling av lønn og ytelser til ansatte og oppdragstakere i Farsund kommune. Lønnsområdet innbefatter rapportering av lønnsopplysninger fra Farsund kommune som arbeidsgiver. På vegne av avdelingene registreres fravær og egenmeldinger samt krav om sykepengerefusjon til NAV.

Eiendomsskattekontor
Økonomikontoret er kommunens eiendomsskattekontor. Det innebærer at kontoret er sekretariat for skattetakstnemndene og at årets vedtatte eiendomsskatt skrives ut herfra.

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss