I forbindelse med at utvalg for levekår ga navn til flere plasser i Farsund og Vanse tidligere i år, ble det bestemt at den nye plassen innerst i Theis Lundegaards gate skulle hete "Tor Hugos plass". 

Tor Hugo van der Hagen ble født i Farsund i 1916 og etter framhaldsskolen begynte han som butikkekspeditør hos Carl Briseid. Butikken lå i Strandgaten, der Eilert Sundt videregående har teknologi -og industrifaglinje idag.  Etterhvert overtok han driften, og det er jo som den alltid blide kjøpmannen mange husker ham. 

Men Tor Hugo van der Hagen var også Farsundsgutten som ble krigshelt, var med i kompani Linge og utførte flere farlige oppdrag under krigen. Du kan lese mer om dette her.

Tor Hugo døde i 1993.