Planens handlingsdel omfatter prioriteringslister med ønskede holdningsskapende tiltak og fysiske tiltak for å tilrettelegge for bedre trafikksikkerhet både på kommunale veier og fylkesveier, se side 15-18.
Tiltak på kommunevei vil gi innspill til årlig budsjett.
Prioritert liste over tiltak på fylkesvei oversendes fylkeskommunen for videre oppfølging.

Kommunen ønsker innspill til nye behov og utfordringer som bør omtales i planen, og forslag til tiltak, gjerne med begrunnelse for hvorfor tiltaket bør prioriteres i planen.
Du/dere kjenner best ditt nærområde. Drøft gjerne med nabolag, venner og kollegaer viktige innspill for å skape en tryggere hverdag i kommunen vår.
Innspill sendes Farsund kommune, boks 100, 4552 Farsund eller på E-post: post@farsund.kommune.no innen 01.06.21.
 
 Trafikksikker kommune
Parallelt med revisjon av trafikksikkerhetsplanen vil Farsund kommune jobbe mot sertifisering som Trafikksikker kommune. En slik sertifisering er et kvalitetsstempel på at kommunen har gode rutiner og jobber målrettet med trafikksikkerhet i hele organisasjonen.

Vi ønsker samtidig å utfordre og motivere bedrifter, idrettslag og andre lokale aktører til å gjøre det samme! Det er Trygg Trafikk som avgjør om kommunen er kvalifisert.

TrafikksikkerKommune.jpg