Teknisk uteseksjon i kommunen gjør en kjempejobb med vedlikehold og fiksing av turstiene våre. Men hvis de ikke vet om at noe mangler, så er det heller ikke så lett å fikse. Vi er derfor takknemlige om du som bruker kommuens turstier og -områder, melder fra til oss hvis det er noe som er ødelagt eller mangler. 

Du kan melde til servicekontoret på tlf. 38 38 20 20 eller på e-post merket med "Turstier". 

Takk for at du bryr deg!