Kulturprisen 2020 gikk til Lista Husflidslag, kulturstipendet til Martin Morsund og Sebastian Barøy i bandet Lüdo og Martin Holteberg fikk idrettsstipend. Fra kommunen deltok ordfører Arnt Abrahamsen, leder for utvalg for levekår, Grace Buch, og kultursjef Janne K. Leithe.