Regjerings endringer i retningslinjer betyr følgende for bruk av selvtester.
1) Innbygger skal bare teste seg ved SYMPTOMER – Det vil si innbygger skal IKKE lengre teste seg når de er «øvrige nærkontakt».
Har noen i husstand symptomer kan poser med 2 tester hentes i butikkene. Maks 3 poser pr husstand.
2) Innbygger som er «hustandsmedlemmer» eller «tilsvarende nære» til en smittet person har ikke lengre karanteneplikt men de oppfordres til å teste seg (9 dager hvis man bor tett på den smittede. 4 dager hvis den smittede er isolert fra resten av husstanden).
Det anbefales at barn/ungdom under 17 år skal IKKE testes regelmessig men BARE ved SYMPTOMER
Dersom en hustandsmedlem tester positiv på fredag eller lørdag kan esker med 5 tester hentes i butikk. Det deles ut maks 2 esker pr husstand. Ved positiv test kan man ringe koronatest telefon 90 60 87 18 alle ukedager for å avtale henting av esker med tester.
 
Vi ber innbyggere om å bare hente nødvendig antall tester slik at kommunen har NOK tester å dele ut gjennom hele denne smittebølgen.