Innhold

-individuell helsesamtale før og etter kurs
-tilpasset trening to ganger per uke
-temasamlinger med fokus på erfaringsutveksling, sykdomslære, mestring og egenomsorg

Målgruppe

Trygg og slagsterk er for deg som har vært rammet av hjerneslag og kan;
-nyttiggjøre deg av et gruppetilbud
-komme deg til og fra på egenhånd
-har god nok gangfunksjon til å være med på turer utendørs

Pårørende er velkommen til å være med på temasamlingene.

Varighet

12 uker

Pris

Etter avtale

Henvisning/påmelding

Kontakt Frisklivssentralen på telefon 48 18 72 37 for mer informasjon og påmelding.
Deltakelse på dette kurset krever henvisning eller godkjenning fra lege for å sikre at du kan trene trygt. 
Godkjennelse fra fastlege kan eventuelt ordnes ved at vi sender elektronisk melding til legen din etter første helsesamtale.