Vår kommuneoverlege gir råd om at personer med gjennomgått Covid-19 skal tilbys 1 dose i perioden 3 til 6 måneder etter gjennomgått Covid-19. Har det gått mer enn 6 måneder siden Covid-19 bør disse personene tilbys 2 doser vaksine. Antall uker mellom 1. og 2. dose forventer vi råd om fra sentral hold etter hvert. 

Vaksinering skal altså skje tidligst 3 måneder etter avisolering/fått bekreftet smitte om du ikke har hatt symptomer. Man kan vente både 6 måneder og enda lengre (eventuelt testes for antistoffer) før man før dose 1, men vi regner med at immuniteten etter gjennomgått sykdom svekkes etter en tid.

Dersom du har gjennomgått Covid-19 og har fått tilbud om vaksine ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 38 38 20 00 for nærmere avklaring angående akkurat deg.