TONO starter oppkreving av merverdiavgift på alt vederlag som oppkreves fra og med 1. januar 2022.

Merverdiavgiften vil komme som tillegg til det avtalte vederlaget på vanlig måte (med 25 % etter gjeldende sats). Merverdiavgiften vil være fradragsberettiget/kompensasjonsberettiget for de fleste virksomheter i henhold til gjeldende regelverk. Arrangør må selv vurdere om merverdiavgiften er fradragsberettiget/kompensasjonsberettiget for deres virksomhet.

Eventuelle spørsmål om merverdiavgift bes rettet til Skatteetaten. Generelle henvendelser til TONO sendes til tono@tono.no.