Planområdet er avgrenset iht. sak 19/101 «Salg av tomt i Lauervika», vedlagt, behandlet i formannskapet den 8.10.2019.
Arkivets saksnummer er 2018/1905.

Innspill til varsel om oppstart
Varsel om oppstart vil være utlagt på www.farsund.kommune.no i totalt 4 uker i perioden 3.5.2021 til 31.5.2021.

Innspill sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund eller på epost til post@farsund.kommune.no innen 31.5.2021. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.
 
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 21/01344.
 
Tilhørende dokumenter