Innspill til varsel om oppstart
Varsel om oppstart vil være utlagt på www.farsund.kommune.no  i totalt 4 uker i perioden 23.4.2021 til 21.5.2021. 

Innspill sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund eller på epost til post@farsund.kommune.no  innen 21.5.2021.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 21/00881.

Tilhørende dokumenter

Varsel om oppstart av planarbeid PlanID 17500 - Gang og sykkelveg Radiosletta-Hanangermona.pdf

VarslingGangSykkelveg_utsnitt.pdf