Målet med kurset

 

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

 

 

I kurset snakker vi om

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

 

Praktiske opplysninger:

COS P vil gå over 7 ganger og vare 1 ½ time hver gang.  Kurset holdes hver onsdag fra kl 14.00- 15.30 på Farsund helsestasjon, 2 etg. Amfi. Vi starter opp med første samling onsdag 20. oktober 2021.

 

Kurset vil bli drevet at Karianne (helsesykepleier) og Siv (helsesykepleier)

 

Kurset er gratis. Det er ønskelig at begge foreldre stiller når det er mulig.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og/ eller påmelding til:

Karianne Salvesen tlf: 945 21 991

Siv R. Gåsøy tlf: 480 45 668