Bor du hos venner i Norge?

Det er viktig at du registrerer deg.

Dette skjer hos Politiet og nærmeste sted for Farsund er Kristiansand

Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge – Politiet.no

 

Direkte til et mottak

 

Kommer du rett til et mottak vil du få veiledning om de formelle spørsmålene der

Utvalg av sentrale temaer som gjelder for flyktningsituasjonen:

Søknader til UDI:

Innvandring til Norge - UDI

 

Hva betyr D-nummer?

 

D-nummer - UDI

 

Oversikt over steder for akutt innkvartering

 

Nye avtaler om akuttinnkvartering - UDI