Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Øvelse TRIPLEX ved Lista fly- og nærings…

23-09-2016 Siste nytt

I perioden 23-30 september gjennomfører DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sammen med syv andre europeiske land, en stor sivil nødhjelpsøvelse på Lista Fly- og Næringspark og rundt i Farsund...

Les mer...

Marka skyte- og øvingsfelt stengt uke 39

22-09-2016 Siste nytt

Forsvarsbygg kunngjør at Marka skyte- og øvingsfelt stenges midlertidig også i uke 39, det vil si fra mandag 26. t.o.m. fredag 30. september.

Les mer...

Velkommen til informasjonsmøte om foster…

21-09-2016 Siste nytt

Bufetat Kristiansand fosterhjemstjeneste inviterer til informasjonsmøte om fosterhjem torsdag 29. september kl. 18.00-20.00 i kantina på Farsund rådhus.

Les mer...

Melding om oppstart - detaljregulering E…

19-09-2016 Siste nytt

Vedlagt følger melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for detaljregulering for fritidsboliger i Ertsakerstranda, Spind. 

Les mer...

Høring av forslag til lokal forskrift fo…

15-09-2016 Siste nytt

Høring av forslag til lokal forskrift for Farsund Havnevesen – Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 11 og 477 Farsund kommune, Vest-Agder

Les mer...

Demensaksjonsuken

15-09-2016 Siste nytt

I forbindelse med demensaksjonsuken har nylig opprettede Farsund og Lyngdal demensforening flere arrangementer på programmet.

Les mer...

EUROPEISKMOBILITETSUKE

09-09-2016 Siste nytt

Vi inviterer til sykkelmoro i Farsund sentrum lørdag 17.sept kl 12-14

Les mer...

Kommunale avgifter - utsettelse av faktu…

08-09-2016 Siste nytt

Grunnet endringer i kommunens økonomisystem, vil det ikke bli fakturert i perioden 10.9 til 10.10.For kommunale avgifter betyr dette forsinket fakturering og forfall ca. 1. november.For de øvrige faste faktureringer...

Les mer...

Gyngestolprogram for høsten 2016

07-09-2016 Siste nytt

Her finner du høstprogrammet for Gyngestolen. Arrangementene er åpne for alle og gratis. Velkommen innom! Folder_høsten_2016.pdf

Les mer...

"Syklist i egen by"

29-08-2016 Siste nytt

«Syklist i egen by» er en undersøkelse i regi av Syklistenes Landsforening, hvor det norske folk kan gi sin vurdering av sykkelforholdene i egen by.

Les mer...

Informasjon til barn, unge og foreldre o…

25-08-2016 Siste nytt

Dette nettstedet gir informasjon til barn fra 10 år og oppover om hva du kan gjøre med mobbing: http://www.udir.no/nullmobbing/

Les mer...

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

I forbindelse med politisk behandling av ovennevnte sak legges det ut følgende dokumenter:

pdfUtfordringsbildet_2016.pdf

pdfFormannskapets_saksprotokoll.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak publiseres følgende dokumenter:

pdf0_Saksprotokoll_F160216_.pdf

pdf1_Plankart_med_bestemmelser.pdf

Les mer …

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned September 2016 Neste måned
M T O T F L S
week 35 1 2 3 4
week 36 5 6 7 8 9 10 11
week 37 12 13 14 15 16 17 18
week 38 19 20 21 22 23 24 25
week 39 26 27 28 29 30
Ons sep 28 | Triplexøvelse på Lista
Ons sep 28 @09:00 - | Utvalg for helse og omsorg
Ons sep 28 @10:30 - 12:00 | Vil du bli med på tur?
Ons sep 28 @11:00 - 04:00 | Ustilling med Maya Lawson Laane
Ons sep 28 @12:00 - | Utvalg for landbruk
Ons sep 28 @14:00 - 05:00 | Olaug Åsen og Jeannie Ozon Høydal
Ons sep 28 @17:30 - 06:30 | Onsdagsregattaer
Ons sep 28 @19:00 - 12:00 | Seniordans
Tor sep 29 @11:00 - 04:00 | Ustilling med Maya Lawson Laane
Tor sep 29 @14:00 - 05:00 | Olaug Åsen og Jeannie Ozon Høydal
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo