Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Informasjon til barn, unge og foreldre o…

25-08-2016 Siste nytt

Dette nettstedet gir informasjon til barn fra 10 år og oppover om hva du kan gjøre med mobbing: http://www.udir.no/nullmobbing/

Les mer...

Tilstandsrapport Farsundskolen 2015

23-08-2016 Siste nytt

Tilstandsrapporten for Farsundskolen 2015 kan du lese på følgende lenke: FarsKom_Tilstandsrapport_2015.pdf

Les mer...

Utvidet båndtvang for hunder i Farsund k…

23-08-2016 Siste nytt

Generell båndtvang i Farsund kommune er 1. april – 20. august.I fuglefredningsområdene langs strendene, som skal være de områdene farget med rødt nedenfor, er det båndtvang mellom 1. mars –...

Les mer...

Valg av medlem til Eldrerådet

21-08-2016 Siste nytt

Det skal velges et nytt medlem til Eldrerådet.Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlem.

Les mer...

Ledige stillinger som rektorer

17-08-2016 Siste nytt

Farsund kommune har to ledige stillinger som rektor ved hhv. Farsund barneskole og Farsund ungdomsskole.

Les mer...

Skatteetaten tilbyr kurs for nye nærings…

11-08-2016 Siste nytt

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som...

Les mer...

Nettkurs Etablererprøven og Kunnskapsprø…

09-08-2016 Siste nytt

VINN har det siste året tilbudt nettbaserte kurs for de som skal ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven i Alkoholloven.

Les mer...

Råd og nemnder

13-07-2016 Siste nytt

Lurer du på hvem kommunestyret valgte til de ulike utvalg, råd og nemnder for inneværende kommunestyreperiode? Da kan du sjekke ut: Utvalg, råd og nemnder for perioden 2015 - 2019.  

Les mer...

Åpningstider for biblioteket i sommer

13-07-2016 Siste nytt

Biblioteket har stengt lørdager i juni, juli og august. Fra 27/6 til 8/8 har biblioteket åpent: mandag kl.10 - kl.15, tirsdag kl.10 - kl.16, onsdag kl.10 - kl.16, torsdag kl.12 - kl.18...

Les mer...

Vedtatt kommunal planstrategi 2016-19

28-06-2016 Siste nytt

Kommunestyret vedtok i møte 22.06.16 kommunal planstrategi 2016-19 for Farsund kommune. I planstrategien har kommunestyret prioritert hvilke planoppgaver som kommunen skal arbeide med i denne kommunestyreperioden. I tillegg til pågående...

Les mer...

Marka skyte- og øvingsfelt stenges midle…

24-06-2016 Siste nytt

Forsvarsbygg melder:Marka skyte- og øvingsfelt i Farsund kommune skal etter mange år med militær aktivitet tilbakeføres til de tidligere grunneierne.

Les mer...

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

I forbindelse med politisk behandling av ovennevnte sak legges det ut følgende dokumenter:

pdfUtfordringsbildet_2016.pdf

pdfFormannskapets_saksprotokoll.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak publiseres følgende dokumenter:

pdf0_Saksprotokoll_F160216_.pdf

pdf1_Plankart_med_bestemmelser.pdf

Les mer …

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Hananger - gnr/bnr 8/15

Teknisk utvalg har i møte 12.5.2016, sak 16/46, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag til «Detaljreguleringsplan for gnr/bnr 8/15, Havika», med tilhørende bestemmelser, begge datert 24.9.2015 og revidert etter 1.gangsbehandling 12.5.2016, ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Bervåg og Lyngsvåg - B3-B4

Teknisk utvalg har i møte 12.5.2016, sak 16/45, vedtatt at forslag til «Detaljregulering for Bervåg/Lyngsvåg» datert 27.1.2016, med tilhørende bestemmelser datert 27.1.2016, revidert 27.7.2016, skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. pbl § 12-12.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned August 2016 Neste måned
M T O T F L S
week 31 1 2 3 4 5 6 7
week 32 8 9 10 11 12 13 14
week 33 15 16 17 18 19 20 21
week 34 22 23 24 25 26 27 28
week 35 29 30 31
Lør aug 27 | Nordsjøfestivalen 2016
Lør aug 27 | Tine fotballskole i Alcoaparken
Lør aug 27 | Umbro håndballskole i Alcoaparken
Lør aug 27 @14:00 - 05:00 | Olaug Åsen og Jeannie Ozon Høydal
Søn aug 28 | Nordsjøfestivalen 2016
Søn aug 28 | Strandmila 2016
Søn aug 28 | Tine fotballskole i Alcoaparken
Søn aug 28 | Umbro håndballskole i Alcoaparken
Søn aug 28 @14:00 - 05:00 | Olaug Åsen og Jeannie Ozon Høydal
Man aug 29 @14:00 - 05:00 | Olaug Åsen og Jeannie Ozon Høydal
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo