Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Råd og nemnder

13-07-2016 Siste nytt

Lurer du på hvem kommunestyret valgte til de ulike utvalg, råd og nemnder for inneværende kommunestyreperiode? Da kan du sjekke ut: Utvalg, råd og nemnder for perioden 2015 - 2019.  

Les mer...

Åpningstider for biblioteket i sommer

13-07-2016 Siste nytt

Biblioteket har stengt lørdager i juni, juli og august. Fra 27/6 til 8/8 har biblioteket åpent: mandag kl.10 - kl.15, tirsdag kl.10 - kl.16, onsdag kl.10 - kl.16, torsdag kl.12 - kl.18...

Les mer...

Vedtatt kommunal planstrategi 2016-19

28-06-2016 Siste nytt

Kommunestyret vedtok i møte 22.06.16 kommunal planstrategi 2016-19 for Farsund kommune. I planstrategien har kommunestyret prioritert hvilke planoppgaver som kommunen skal arbeide med i denne kommunestyreperioden. I tillegg til pågående...

Les mer...

Spindsplanen - kunngjøring av planendrin…

22-06-2016 Siste nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 20.05.16 godkjent småbåthavn S31 (Nordre Kålevika i Rosfjorden) i Kommunedelplanen for kystsonen i Spind, se brevet på følgende lenke: KMD_200516.pdf Oppdatert plan kan lastes...

Les mer...

Plattform åpnet

20-06-2016 Siste nytt

Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Plattform, ble åpnet av statssekretær Ove André Vanebo 9. juni 2016. Plattform er et tverrinstitusjonelt fagmiljø bestående av en interkommunal stilling for de...

Les mer...

Overgangsplan - Barnehage til skole

15-06-2016 Siste nytt

"Første skuledag er ein viktig merkedag i eit barns liv. For dei fleste er det ein dag både barnet og foreldra ser fram til med forventning. Det er viktig å...

Les mer...

Opptelling av stemmer - folkeavstemming …

06-06-2016 Siste nytt

Farsund kommune hadde en valgdeltakelse på 21,77%. Resultatet ble som følger: NEI: 846 stemmer JA: 839 stemmer Blank: 4 stemmer Det vil si at vi mottok 1689 stemmesedler. Valgdeltakelsen blant 16. og 17. åringer i Farsund...

Les mer...

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen

06-06-2016 Siste nytt

Farsund kommune gjennomførte i perioden 18. mai til 29. mai en innbyggerundersøkelse om mulig kommunesammenslåing med Kvinesdal og Flekkefjord kommuner. Hensikten med innbyggerundersøkelsen er at de folkevalgte både skal få...

Les mer...

Ledige kommunale båtplasser

02-06-2016 Siste nytt

Trenger du båtplass? Farsund kommune har følgende ledige pr 1. juni 2016: Verven nr. 31 og 32 – Begge med bredde 4,00 meter målt fra senter utligger – Innskudd kr 192.000,-...

Les mer...

Mandag 6. juni er det folkeavstemming

01-06-2016 Siste nytt

Mandag 6. juni er det folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen/Lister3. Valglokalene har åpent fra kl. 10:00 til kl. 20:00: Eilert Sundt hallen, Farsund Herredshuset, Vanse Festsalen, Borhaug skole Husk legitimasjon!For mer informasjon om Lister3 se...

Les mer...

Din stemme kan avgjøre!

01-06-2016 Siste nytt

Kommunestyret ga i møte 26. mai Kai Steffen Østensen (Ap) og Tor Steinar Østensen (Frp) oppdrag med å lage noe informasjon tilpasset ungdom i forkant av folkeavstemmingen om Lister 3: Til deg i...

Les mer...

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

I forbindelse med politisk behandling av ovennevnte sak legges det ut følgende dokumenter:

pdfUtfordringsbildet_2016.pdf

pdfFormannskapets_saksprotokoll.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak publiseres følgende dokumenter:

pdf0_Saksprotokoll_F160216_.pdf

pdf1_Plankart_med_bestemmelser.pdf

Les mer …

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Hananger - gnr/bnr 8/15

Teknisk utvalg har i møte 12.5.2016, sak 16/46, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag til «Detaljreguleringsplan for gnr/bnr 8/15, Havika», med tilhørende bestemmelser, begge datert 24.9.2015 og revidert etter 1.gangsbehandling 12.5.2016, ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Bervåg og Lyngsvåg - B3-B4

Teknisk utvalg har i møte 12.5.2016, sak 16/45, vedtatt at forslag til «Detaljregulering for Bervåg/Lyngsvåg» datert 27.1.2016, med tilhørende bestemmelser datert 27.1.2016, revidert 27.7.2016, skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. pbl § 12-12.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Juli 2016 Neste måned
M T O T F L S
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31
Søn jul 31 | Lars Kristian Gylver - Utstilling
Søn jul 31 @11:00 - 04:00 | Utstilling med diverse Listakunstnere
Søn jul 31 @14:00 - 05:00 | Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud
Man aug 01 | Lars Kristian Gylver - Utstilling
Man aug 01 @11:00 - 04:00 | Utstilling med diverse Listakunstnere
Man aug 01 @13:30 - 12:00 | Byvandring med vekteren
Tir aug 02 | Lars Kristian Gylver - Utstilling
Tir aug 02 @11:00 - 04:00 | Utstilling med diverse Listakunstnere
Tir aug 02 @21:03 - | Blow - for Tom Waits
Ons aug 03 | Lars Kristian Gylver - Utstilling
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo