Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Sikringsarbeidet på Vondestien er i gang

03-07-2015 Siste nytt

Sikringsarbeidet på Vondestien er i gang

Rekkverk fornyes, gammelt rekkverk festes og males opp og det er laget en ny liten bro over en kløft .

Les mer...

Stenging av vann - Farøy

03-07-2015 Siste nytt

På grunn av arbeid på vannledningsnettet på Farøy, stenger vi vannet i Farøyveien mandag 6. juli fra kl. 09:00 og ut dagen. Kommunen beklager de ulemper dette medfører for beboerne.

Les mer...

Politiske møter uke 28

03-07-2015 Siste nytt

Teknisk utvalg, ekstra møte 09.07.15 kl. 09:00, Husan, Formannskapssalen.

Les mer...

Velkommen til toppturer i Farsund kommun…

29-06-2015 Siste nytt

Velkommen til toppturer i Farsund kommune

Farsund har flotte turområder med stier, tinder, topper og fjell som kan besøkes hele året. Vi har satt ut postkasser med loggbok/gjestebok på 8 topper/utsiktspunkt i kommunen. Vi vil gjerne...

Les mer...

Bygg uten å søke

29-06-2015 Siste nytt

Bygg uten å søke

Fra 1. juli forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50...

Les mer...

Unngå ulovlige sankthansbål - pressemeld…

22-06-2015 Siste nytt

I forbindelse med den tradisjonsrike sankthansfeiringen, tennes det tusenvis av bål over hele landet. Mange av disse kan være ulovlige. Erfaring viser at mange benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte...

Les mer...

Offentlig ettersyn

22-06-2015 Siste nytt

Følgende planer er lagt ut til offentlig ettersyn frem til og med 03.08.15, se menypunkt Aktuelt/Høringer:

Les mer...

Se Listerfilmen med Robert Stoltenberg

17-06-2015 Siste nytt

Se Listerfilmen med Robert Stoltenberg

Robert Stoltenberg og hans kjente karakterer fra Tertitten Borettslag har laget film til innbyggere, for å få flere til å ta i bruk teknologiske løsninger. Se filmen her!  

Les mer...

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Juli 2015 Neste måned
M T O T F L S
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
04.07.15 - Kl. 00:00-00:00: Åpen kirke i juli
04.07.15 - Kl. 10:00-14:00: Sommerutstilling i Galleri Farsund
04.07.15 - Kl. 11:00-17:00: Verdens største sjøfartsby
04.07.15 - Kl. 11:00-18:00: Lista museums avdelinger
04.07.15 - Kl. 11:00-18:00: Kunstutstilling Joon Vaagsvold
04.07.15 - Kl. 13:30-00:00: Byvandring med vekter Elin
04.07.15 - Kl. 14:00-17:00: Alfred Vaagsvold - Galleri Lista fyr
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo