Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Nytt offentlig toalett på Bausje - se hv…

05-12-2016 Siste nytt

Skjærgårdstjenesten sammen med gode hjelpere bygger toalett på Bausje. Dert blir også anlagt tilrettelagt sti fra parkeringsplassen og ned til toalettet og videre ned til stranden .Ta turen ut til...

Les mer...

Offentlig ettersyn - budsjett 2017 med ø…

01-12-2016 Siste nytt

Formannskapets behandling og innstilling i budsjett 2017 med økonomiplan 2017 - 2020 er utlagt til offentlig ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling 15.12.2016.

Les mer...

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel …

01-12-2016 Siste nytt

Farsund kommune har startet arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Gjeldende samfunnsdel 2009-20, som er utgangspunktet for rulleringen, kan lastes ned fra følgende lenke:

Les mer...

Farsund kommunes levende julekalender 20…

30-11-2016 Siste nytt

Her er den levende julekalenderen for 2016. Det er ingen grunn til å kjede seg, for her er det mye å oppleve.Ha en fin og opplevelsesrik førjulstid i vår flotte...

Les mer...

Er du klar for det digitale radioskiftet…

30-11-2016 Siste nytt

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor? Fra FM til digital radio11. januar 2017 starter avviklingen av FM-nettet for...

Les mer...

Husk å lese av vannmåleren innen torsdag…

29-11-2016 Siste nytt

Torsdag 1. desember er fristen for å lese av din vannmåler. Du kan enkelt rapportere inn din målerstand på følgende lenke: Les av din målerstand.

Les mer...

NITTEDAL TEATER OG FORESTILLINGEN #HENGD…

24-11-2016 Siste nytt

Fagutvalg Psykisk helse og rus i Lister har invitert Nittedal teater til regionen her. Teateret har forestillinger i Farsund, Flekkefjord, Lyngdal og Kvinesdal.

Les mer...

Varsel om oppstart plan for idrett, fril…

22-11-2016 Siste nytt

Farsund kommunestyre vedtok torsdag 17. november 2016 å starte arbeidet med å lage en temaplan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg i Farsund kommune. Planen vil i stor grad bygge på gjeldende...

Les mer...

Varsel om oppstart kulturminneplan Farsu…

22-11-2016 Siste nytt

Farsund kommunestyre vedtok torsdag 17. november 2016 å starte arbeidet med å lage en temaplan for kulturminner i Farsund kommune. Gjennom arbeidet med kulturminneplan vil kommunen sette kulturminner på den politiske...

Les mer...

Rapport fra Oxford Research

21-11-2016 Siste nytt

På oppdrag for kommunen har Oxford Research utarbeidet et kunnskapsgrunnlag og programforslag for arbeidet med rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel.

Les mer...

Leksehjelp i farsundskolen

18-11-2016 Siste nytt

Fra og med skoleåret 2016/2017 vil man i farsundskolen få tilbud om leksehjelp på de kommunale grunnskolene i Farsund på trinnene 5. til 10.

Les mer...

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

I forbindelse med politisk behandling av ovennevnte sak legges det ut følgende dokumenter:

pdfUtfordringsbildet_2016.pdf

pdfFormannskapets_saksprotokoll.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak publiseres følgende dokumenter:

pdf0_Saksprotokoll_F160216_.pdf

pdf1_Plankart_med_bestemmelser.pdf

Les mer …

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn Detaljplan for gnr/bnr 200/63 m.fl. Plan ID 08501 Spindanger

Teknisk utvalg har i møte 3.11.2016, sak 16/115, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Gnr/bnr 200/63 m.fl. Spindanger, sist revidert 5.10.16 med tilhørende bestemmelser revidert 1.09.16, ut til offentlig ettersyn. Formålet er å legge til rette for tre nye boligtomter på eiendommen.

Les mer …

Revisjon av felles slamforskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune – offentlig ettersyn

Teknisk utvalg vedtok i møte 29.09.2016, saknr. 16/100 å sende felles revidert slamforskrift for Farsund kommune og
Lyngdal kommune ut på høring/forhåndsvarsling i 8 uker. Forslag til revidert slamforskrift finner du under.

pdf0497_001.pdf

Uttalelser med henvisning til referanse 2014/2006 sendes enten til Farsund kommune, Postboks 100, 4550 Farsund
eller til innen 08.12.2016.

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Desember 2016 Neste måned
M T O T F L S
week 48 1 2 3 4
week 49 5 6 7 8 9 10 11
week 50 12 13 14 15 16 17 18
week 51 19 20 21 22 23 24 25
week 52 26 27 28 29 30 31
Tir des 06 @15:30 - 07:00 | Førjulskonsert med Audun Njerve og Thor Einar Ribe
Ons des 07 @10:30 - 12:00 | Vil du bli med på tur?
Ons des 07 @11:00 - 01:00 | Seniorkino
Ons des 07 @17:15 - | Farsund Turnforenings juleoppvisning
Ons des 07 @19:00 - 12:00 | Seniordans
Tor des 08 @11:00 - 01:00 | Prate- og strikkeklubb på Ekko
Tor des 08 @12:00 - 12:00 | Humor på Parken
Fre des 09 @22:33 - 12:00 | Konserter med The 2nd Hand Band
Lør des 10 @14:00 - 05:00 | Rolf Dahle i Galleri Lista fyr
Lør des 10 @22:33 - 12:00 | Konserter med The 2nd Hand Band
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo