Search - DOCman
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Farsund voksenopplæring

27-02-2015 Siste nytt

Farsund voksenopplæring

Søknad om spesialundervisning eller grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2015/2016.   For eksempel: syn-/hørselproblemer lese- og/eller skrivevansker språkvansker lærevansker ervervet skade dataundervisning grunnskoleopplæring   Retten til spesialundervisning er knyttet til sakkyndig uttalelse fra PPT.   Søknad sendes innen 15. mars 2015 til: Farsund Voksenopplæring Ore, 4560...

Les mer...

Driftsmidler til lag og foreninger og ti…

18-02-2015 Siste nytt

Driftsmidler til lag og foreninger og tilskudd til aktiviteter og næringsutvikling

Farsund kommune gjør oppmerksom på søknadsfrist 15.mars for: Tilskudd til drift av lag og foreninger (Vennligst bruk søknadsskjema som finnes her:  søknad om driftsmidler til lag og foreningerlag og foreninger Støtte til...

Les mer...

Barnehageopptak 2015

03-02-2015 Siste nytt

Trenger du barnehageplass for ditt barn fra august 2015? Da har vi mange gode og varierte tilbud!

Les mer...

Farsund kommune har behov for avlastere…

03-02-2015 Siste nytt

Enhet for funksjonshemmede Vanse, har ansvar for å yte kommunale helse og omsorgstjenester som avlastningstjeneste og støttekontakttjenester. Det søkes etter personer som kan påta seg avlastnings-, og støttekontaktoppdrag. Det er...

Les mer...

Undersøkelse - utviklingssamtalen og ped…

03-02-2015 Siste nytt

Undersøkelse - utviklingssamtalen og pedagogisk rapport

I Farsund kommune har vi strukturert utviklingssamtalen mellom hjem og skole med en pedagogisk rapport. Samtalen har som hensikt å gi fremovermelding til eleven, slik at hjem og skole sammen...

Les mer...

Spyling vannledningsnett på Borhaug

02-02-2015 Siste nytt

På grunn av arbeid med vannledningsnettet på Borhaug og Lista har det periodevis vært brunt vann på Borhaug.

Les mer...

Parkeringsplassen på Nordkapp

29-01-2015 Siste nytt

Nåværende parkeringsplass på Nordkapp vil bli stengt fra kl. 21:00 torsdag 29.01.15.  Ny parkeringsplass på Nordkapp vil bli skiltet, den nye plassen vil ha ca. 150 parkeringsplasser. Det er en...

Les mer...

Innskriving av 1. klassinger for skoleår…

29-01-2015 Siste nytt

Innskriving av 1. klassinger for skoleåret 2015/2016

Skolene i Farsund kommune gjennomfører innskriving av barn født i 2009. Tid: mandag 2. februar kl. 09.00 Barnet skal være med på innskrivingen og det er viktig at alle møter på tiden. Innskrivingen gjelder for...

Les mer...

Gyngestolen våren 2015

29-01-2015 Siste nytt

Gyngestolen våren 2015

Da er programmet for Den kulturelle gyngestolen våren 2015 klart. Se folderen her, eller hent en på servicekontoret. Alle er velkommen til å delta på arrangementene og det er gratis inngang. Velkommen!

Les mer...

NAV Farsund - nye åpningstider

29-01-2015 Siste nytt

NAV Farsund - nye åpningstider

NAV Farsund endrer sine åpningstider fra og med 2. februar 2015: mandag - fredag: åpent fra kl. 10:00 til kl. 15:00 NAV kan også kontaktes hverdager på telefon 55 55 33 33...

Les mer...

Drømmestipendet 2015

21-01-2015 Siste nytt

Drømmestipendet 2015

Fristen for å søke på Drømmestipendet 2015 er 31. januar, les mer på Kultursiden: http://www.farsund.kommune.no/index.php/kultursiden/2419-autogenerer-fra-tittel

Les mer...

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) 2015

21-01-2015 Siste nytt

Årets UKM i Farsund er lørdag 7. februar. Les mer på Kultursiden: http://www.farsund.kommune.no/index.php/kultursiden/2421-ukm-2015

Les mer...

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Eiendomsskatt 2015

Eiendomsskatteliste og liste over eiendommer som er fritatt helt eller delvis for eiendomsskatt
er utlagt til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside, i 6 uker - fra mandag 2. mars 2015.

Les mer …

Høring: Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

For første gang utarbeides det en felles en folkehelse- og likestillingsplan for Farsund kommune. Planen er en temaplan og gir oversikt over og vurderinger av de hovedelementer som er presisert i forskrift til Folkehelseloven om oversikt over folkehelsen § 3.
Farsund kommune har som mål å øke fokus på forebygging- og påvirkningsperspektivet i folkehelse og likestillingsarbeidet. Gjennom kartlegging og analyse av faktorer som har betydning for folkehelse- og likestilling ønsker kommunen å målrette arbeidet til det beste for befolkningen.

Les mer …

Offentlig ettersyn - utbyggingsavtale Kråkenes boligfelt

Med hjemmel i PBL § 17-4 vedtok teknisk utvalg i møte 22.01.15, sak 15/3 å legge utbyggingsavtale mellom Kråkenes Boligfelt AS og Farsund kommune, knyttet til reguleringsplan for Kråkenes boligfelt ut til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen vil være utlagt til offentlig ettersyn ved Farsund kommune, servicetorget og på vår hjemmeside.

Høringsperioden er fra 31.01.15 til 03.03.15. Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes:
Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund innen sistnevnte dato.

Nærmere opplysninger om utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune, tlf. 38 38 20 00.

pdfUtbyggingsavtale Kråkenes boligfelt (pdf)

 

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Eiendomsskatt 2015

Opprettet .

Eiendomsskatteliste og liste over eiendommer som er fritatt helt eller delvis for eiendomsskatt
er utlagt til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside, i 6 uker - fra mandag 2. mars 2015.

Forrige måned Mars 2015 Neste måned
M T O T F L S
week 9 1
week 10 2 3 4 5 6 7 8
week 11 9 10 11 12 13 14 15
week 12 16 17 18 19 20 21 22
week 13 23 24 25 26 27 28 29
week 14 30 31
04.03.15 - Kl. 10:00-: Kino for eldre. NB. Filmen begynner kl. 10:00.
04.03.15 - Kl. 19:00-00:00: Seniordans
05.03.15 - Kl. 11:00-13:00: Prate- og strikkeklubb på Ekko
05.03.15 - Kl. 12:00-: Humor på Parken
05.03.15 - Kl. 12:00-: Damenes weekend program 5.mars
05.03.15 - Kl. 15:00-19:00: Duett/Duell - forelesning
05.03.15 - Kl. 18:00-: Sykkelkveld med Gunn-Rita Dahle Flesjå
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund