Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Anbudsinnbydelse

23-02-2017 Siste nytt

Farsund kommune innbyr til tilbudskonkurranse for: ”Lundevågen - opprydding i forurensede sjøsediment ” Oppdraget omfatter tildekking av forurensende sediment og mudring av forurensede sediment. Se kunngjøring på www.doffin.no doffin ID 152272for påmelding og...

Les mer...

Kommunale idrettsanlegg i vinterferien

22-02-2017 Siste nytt

Listahallen, både svømmehall og idrettshall,er åpen fra kl. 11.00 – 16.00 hver dag i denne uken. I tillegg går offentlig svømming som vanlig hele vinterferieuken. Alcoahallen er også åpen fra kl. 11.00...

Les mer...

Nye veinavn i Farsund kommune

16-02-2017 Siste nytt

Farsund kommune ønsker innspill til navn på gateadresser/ veinavn.

Les mer...

Kveldsseminar og konsert for frivillige …

14-02-2017 Siste nytt

Ordføreren inviterer kommunens lag og foreninger til kveldsseminar onsdag 15. mars kl. 17.00 i kommunestyresalen på Husan. Etterpå blir det konsert med Veronica Aslaksen i Eilerts aula.  Tema for seminaret er: Samspill og...

Les mer...

Ny høring - Kommunedelplan for Farsund-L…

14-02-2017 Siste nytt

Formannskapet har vedtatt endringer i planen og ny høring. Formålet med høringen er å få opplysninger og synspunkter til de nye endringene. Høringen er ikke en invitasjon til nye innspill. Høringsdokumentene...

Les mer...

Offentlig ettersyn

14-02-2017 Siste nytt

Teknisk utvalg har i møter 1.12.2016 og 19.1.2017 vedtatt å legge følgende planer ut til offenlig ettersyn; Reguleringsplan Kvåle - gnr/bnr 140/1,2, Detaljregulering fortau markeveien, Brynåsen gnr 22 bnr 22...

Les mer...

Oppstart av planarbeid - Havik/Hanangerm…

14-02-2017 Siste nytt

I henhold til plan og bygningslovens § 12-2 og § 12-8 meldes det utvidelse av tidligere meldt oppstart 6.2.2009 for «reguleringsplan på Havik/Hanangermona gnr/bnr 16/1,9 16/2, 16/72,73,101, 23/74 m. f.».Området...

Les mer...

Gyngestolen våren 2017

14-02-2017 Siste nytt

Vårens program for Gyngestolen finner du her. Åpent for alle og gratis inngang.

Les mer...

Turen fra Varnesstien til Tjortemyra og …

13-02-2017 Siste nytt

Stien er merket på nytt, foreløpig med røde spraymerker.                           Cato Heskestad var med som kjentmann og Ivar Karlsen som frivillig stiarbeider .                       Turen fra Varnes-stien og opp til Tjortemyra er litt bratt...

Les mer...

Hovedopptak barnehageplass 2017

07-02-2017 Siste nytt

Søknadsfrist 1. mars 2017. Alle søknader om ny barnehageplass og endringer av plassens størrelse i kommunale og private barnehager foretas elektronisk på (Skjema) Barnehage - ny plass og endringAlle barnehagene i...

Les mer...

Gratis svømmetilbud for 3. klassinger

06-02-2017 Siste nytt

  Svømmeferdigheter er viktig for alle i Farsund. Vi er en kystkommune med vann stort settpå alle kanter. På skolen får alle svømmeundervisning.

Les mer...

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan gnr/bnr 40/9 - Stave

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/12 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 å legge forslag til «reguleringsplan for gnr/bnr 40/9 – Stave» datert 12.4.2010, revidert 3.12.2013 med tilhørende bestemmelser datert 15.3.2010, revidert 3.12.2013 ut til nytt offentlig ettersyn. Formålet er boligbebyggelse.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kvåle - gnr/bnr 140/1,2

Teknisk utvalg har i møte 1.12.2016, sak 16/122, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag til «Reguleringsplan Kvåle - gnr/bnr 140/1,2» med tilhørende bestemmelser, begge datert 27.10.2016, ut til offentlig ettersyn. Formålet er hyttebebyggelse og småbåthavn i henhold til overordnet kommunedelplan.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Omregulering Brynåsen - gnr/bnr 22/22 m.fl.

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/3 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 å legge forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for «Brynåsen gnr 22 bnr 22 m.fl.» begge datert 1.9.2016, ut til offentlig ettersyn. Formålet er utvidelse av tilliggende boligfelt.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Detaljregulering fortau Markeveien

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/2 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 å legge forslag til «Detaljregulering fortau Markeveien» datert 21.12.2016 med tilhørende bestemmelser, datert 4.1.2017, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å sikre barns skolevei.

Les mer …

Utvidet oppstartmeldig - Områdeplan for Hanangermona

I henhold til plan og bygningslovens § 12-2 og § 12-8 meldes det utvidelse av tidligere meldt oppstart 6.2.2009 for «reguleringsplan på Havik/Hanangermona gnr/bnr 16/1,9 16/2, 16/72,73,101, 23/74 m. f.».
Området utvides mot øst over gnr/bnr 8/1,2,3 og 8/29.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Februar 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 5 1 2 3 4 5
week 6 6 7 8 9 10 11 12
week 7 13 14 15 16 17 18 19
week 8 20 21 22 23 24 25 26
week 9 27 28
Man feb 27 @11:00 - 12:00 | Felles rusletur
Tir feb 28 @10:30 - 12:30 | Treff for seniorer på Herredshuset
Tir feb 28 @11:00 - 01:00 | Åpen samling på Kirketorget
Tir feb 28 @11:00 - 12:00 | Barsel/trilletreff på Parken
Ons mar 01 @10:30 - 12:00 | Vil du bli med på tur?
Ons mar 01 @19:00 - 12:00 | Seniordans
Tor mar 02 @11:00 - 01:00 | Prate- og strikkeklubb på Ekko
Tor mar 02 @12:00 - 12:00 | Humor på Parken
Tor mar 02 @12:00 - 01:00 | En snekkers dagbok
Fre mar 03 | Bil, båt og fritidsmesse
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo