Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Åpning av Mulighetsrommet

27-05-2015 Siste nytt

Velferdsteknologigruppa i Farsund kommune ønsker å invitere brukere, pårørende, frivillige, ansatte og andre interesserte til åpning av Mulighetsrommet i annekset til Herredshuset i Vanse osndag 27. mai kl. 11:00. Selve åpningen...

Les mer...

Røykesluttkurs med suksess

26-05-2015 Siste nytt

Røykesluttkurs med suksess

Røykesluttkurset som har gått siden høsten 2014 er nå avsluttet med oppløftende resultater. Vi startet opp høsten 2014 med 10 deltakere Alle 10 fullførte kurset. Ved siste kurssamling i mai 2015, var 5...

Les mer...

Kommunedelplan for sykkel – Åpent møte

21-05-2015 Siste nytt

I forbindelse med at sykkelplanen ligger ute til offentlig ettersyn inviteres alle interesserte til et åpent møte i kantina på Farsund rådhus (inngang fra Torvgata) onsdag 27/5 kl. 18.

Les mer...

Overgang til nytt høydereferansesystem N…

18-05-2015 Siste nytt

Overgang til nytt høydereferansesystem NN2000

Kartverket, i samarbeid med Geovekst partene, arbeider med å innføre et nytt høydereferansesystem NN2000 for Agderfylkene. NN2000 er innført i kommunene som inngår i Knutepunkt Sørlandet (Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand...

Les mer...

Valglister med kandidater - godkjent av …

18-05-2015 Siste nytt

Valglister med kandidater - godkjent av valgstyret

Valgstyret godkjente i møte 30. april 2015 valglistene fra følgende partier: Arbeiderpartiet De Kristne Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Du kan se valglistene her: Valglister 2015 - godkjent av valgstyret

Les mer...

Politiske møter uke 21

18-05-2015 Siste nytt

I uke 21 blir følgende møter avholdt: Kommunestyret 21.5.15 kl. 17:00 i Kommunestyresalen Rådet for funksjonshemmede 20.5.15 kl. 09:30 i Formannskapssalen Farsund eldreråd 20.5.15 kl. 13:00 i Formannskapssalen

Les mer...

Minnemarkering på Møllehaugen

06-05-2015 Siste nytt

Minnemarkering på Møllehaugen

Fredag 8. mai vil det bli minnemarkering kl. 12.00 på Møllehaugen i forbindelse med 70 år siden slutten på 2. verdenskrig.

Les mer...

Skatt sør arrangerer innføringskurs for …

28-04-2015 Siste nytt

Skatt sør arrangerer innføringskurs for nye næringsdrivende

Kort påmeldingsfrist for enkelte kurs! Kurset er gratis og går over 3,5 timer. Det arrangeres separate kurs for enkeltpersonforetak og for aksjeselskap. Tema: Regnskap, skatt, merverdiavgift og litt om elektronisk innlevering. Informasjon...

Les mer...

Politiske møter uke 18

22-04-2015 Siste nytt

I uke 18 har disse politiske utvalgene møte: Utvalg for landbruk - onsdag 29.4.2015 kl. 12:00 i formannskapssalen Utvalg for helse og omsorg - onsdag 29.4.2015 kl. 12:30 i kantina Utvalg for teknisk...

Les mer...

"Sykle til jobben" - Da er vi …

21-04-2015 Siste nytt

Fra 21. april til 19. juni er alle i kommunen (over 15 år) invitert til å registrere sin fysiske aktivitet, både på jobb, skole og i fritiden. Dette er ingen konkurranse...

Les mer...

Boliger ønskes leid

16-04-2015 Siste nytt

Små leiligheter og eneboliger ønskes leid i Farsund kommune.For mer info ring: 97613318. Flyktningtjenesten, NAV Farsund.

Les mer...

Rekordresultat på årets Jegerprøveeksame…

10-04-2015 Siste nytt

Rekordresultat på årets Jegerprøveeksamen

Torsdag 9. april ble det avholdt eksamen for Jegerprøven i Taksalen på Husan. 27 kandidater besto eksamen med et poengsnitt på over 45 av 50 mulige. Et så høyt poengsnitt...

Les mer...

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Kommunedelplan for sykkel - offentlig ettersyn

Formannskapet har vedtatt å legge ovennevnte plan ut til offentlig ettersyn.

Kommunedelplanen vil være et sentralt dokument i arbeidet med å utvikle sykkeltilbudet og øke sykkelfokuset i Farsund. Målet for planen er et sammenhengende sykkelnett som er trafikksikkert, attraktivt og effektivt slik at flere bytter ut bilen fordi dette lønner seg både med henblikk på tid, trivsel, helse og miljø.
Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Kommunedelplan for sykkel - offentlig ettersyn

Opprettet .

Formannskapet har vedtatt å legge ovennevnte plan ut til offentlig ettersyn.

Kommunedelplanen vil være et sentralt dokument i arbeidet med å utvikle sykkeltilbudet og øke sykkelfokuset i Farsund. Målet for planen er et sammenhengende sykkelnett som er trafikksikkert, attraktivt og effektivt slik at flere bytter ut bilen fordi dette lønner seg både med henblikk på tid, trivsel, helse og miljø.
Forrige måned Mai 2015 Neste måned
M T O T F L S
week 18 1 2 3
week 19 4 5 6 7 8 9 10
week 20 11 12 13 14 15 16 17
week 21 18 19 20 21 22 23 24
week 22 25 26 27 28 29 30 31
27.05.15 - Kl. 00:00-00:00: Kunstutstilling med Solfrid Mortensen
27.05.15 - Kl. 11:00-17:00: Åpning av mulighetsrommet/Filmpremiere
27.05.15 - Kl. 19:00-23:00: Seniordans
28.05.15 - Kl. 00:00-00:00: Kunstutstilling med Solfrid Mortensen
28.05.15 - Kl. 11:00-13:00: Prate- og strikkeklubb på Ekko
28.05.15 - Kl. 12:00-: Humor på Parken
29.05.15 - Kl. 00:00-00:00: Kunstutstilling med Solfrid Mortensen
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo