Search - DOCman
Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

På vei mot en røykfri kommune....

18-12-2014 Siste nytt

På vei mot en røykfri kommune....

Farsund kommune innfører røykfri arbeidstid for alle sine ansatte fra 1. januar 2015. Dette innebærer en hovedregel om at ingen ansatte tillates å røyke i betalt arbeidstid, inklusiv betalte pauser. Fra...

Les mer...

Åpningstider i julen

17-12-2014 Siste nytt

Åpningstider i julen

  De kommunale kontorer har åpningstid fra kl. 10:00 - 14:00 i romjula. Julaften og nyttårsaften stengt.   Biblioteket: Hovedbiblioteket har vanlige åpningstider t.o.m. lille julaften, stengt resten av uka.Vanlige åpningstider mandag 29. og...

Les mer...

Klart for Agderkonferansen

17-12-2014 Siste nytt

Klart for Agderkonferansen

To statsråder, NHO-president Tore Ulstein og noen av landets fremste fagfolk kommer til Agderkonferansen 22. januar 2015 for å gi sine perspektiver på hvordan Agder kan og bør utvikles frem...

Les mer...

Farsund kommunes levende julekalender 20…

10-12-2014 Siste nytt

Farsund kommunes levende julekalender 2014

Vi er kommet til desember og julen nærmer seg. Farsund kommunes levende julekalender gir deg mange tips på hva du kan fylle ventetiden med. Les mer: Julekalender 2014

Les mer...

Innbyggervarsling

24-11-2014 Siste nytt

Innbyggervarsling

Farsund kommune har etablert løsning for innbyggervarsling.Kommunen har tatt i bruk et varslingssystemet for at innbyggeren i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon...

Les mer...

Offentlig ettersyn - budsjett 2015 og øk…

24-11-2014 Siste nytt

Offentlig ettersyn - budsjett 2015 og økonomiplan for 2016 - 2018

Formannskapets behandling og innstilling av budsjett 2015 og økonomiplan for perioden 2016 - 2018 er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 20.11. - 4.12.2014.

Les mer...

Ny Renovasjonsordning i Farsund kommune …

24-11-2014 Siste nytt

Ny Renovasjonsordning i Farsund kommune og Lyngdal kommune

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL) er et interkommunalt samarbeid mellom Farsund kommune og Lyngdal kommune som har som oppgave å ivareta kommunenes ansvar for renovasjonstjenester. Selskapet drives etter...

Les mer...

Åpent møte - forslag til kommunedelplan …

21-11-2014 Siste nytt

Åpent møte - forslag til kommunedelplan for kystsonen i Spind

I forbindelse med at planen ligger ute til offentlig ettersyn, vil det bli orientert om planforslaget torsdag 27/11 kl. 18 på Spind grendehus.

Les mer...

Protokoll

14-11-2014 Siste nytt

Protokoll til underskrift er lagt ut i Servicetorget på Husan. Skriv under på din støtte til Studiestedet Eilert Sundt.

Les mer...

Fremtidens skole ved Eilert Sundt?

14-11-2014 Siste nytt

Her finner du en mulighetsstudie fra Erik Tveit v/Spiss Arkitektur og Plan AS. Vi håper at Fylkeskommunen ser muligheten!

Les mer...

Revidert Renovasjonsforskrift

11-11-2014 Siste nytt

Farsund kommunestyre vedtok i møte 06.11.14, sak 14/68 revidert Renovasjonsforskrift med 3 tilhørende retningslinjer:

Les mer...

Registrer vannmåleravlesning på nett

11-11-2014 Siste nytt

Registrer vannmåleravlesning på nett

For å få beregnet årsgebyr for vann og avløp ber vi om at du rapporterer ny målerstand innen mandag 1. desember 2014. Det er viktig at du leser av vannmåleren...

Les mer...

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn omregulering Bjørkeskaret - gnr/bnr 4/100

Teknisk utvalg har i møte 19.6.2014 sak 14/75 vedtatt å legge reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Bjørkeskaret - gnr/bnr 4/100 ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl § 12-10.
Kraftlinje er fjernet og Block Watne ønsker å bebygge frigjort areal. Regulering gjøres i sammenheng med overskjøting av fellesareal til eksisterende boliger i tråd med gjeldende plan.
Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser vil være utlagt til offentlig ettersyn i perioden 15.12.14-09.01.15.
 
Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, pb. 100, 4552 Farsund innen 9.01.15.
Les mer …

Rullering av arealdelen for Farsund-Lista

Oppstart og høring av planprogram

Farsund kommune har påbegynt arbeidet med rullering av arealdelen for Farsund-Lista
Planområdet fremgår av kartet nedenfor og omfatter
  • Lista-halvøya og Farsund by
  • Kystsonen nord for Eidsfjorden
Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund