• Siste nyheter
  • Aktuelle tema
  • Prosjekter
  • Høringer
  • Ledige stillinger

Vedtatt Reguleringsplan for Ore…

11.07.2014 Siste nytt

Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres med dette at Farsund kommunestyre i møte 17.6.2014, sak 14/48, har vedtatt ovennevnte re...

Les mer...

Det skjer i sommer!

10.07.2014 Siste nytt

Det skjer i sommer!

Farsund er virkelig en kulturkommune! Som alltid skjer det masse i sommer over hele kommunen. I tillegg er det alltid et spennende museum å gå på, en ...

Les mer...

Kommunedelplan for Herad-Spind - Sluttbehandling

I forbindelse med formannskapets/kommunestyrets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiseres følgende dokumenter:

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

Les mer …

Ny plan og bygningslov

Byggesaksdelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2010.

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Følgende reguleringsplaner er lagt ut til offentlig ettersyn: Solhougtoppen, Frøyland gnr/bnr 98/2, Høygård II, Åpta skole, Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Les mer …

Reguleringsplan for Bjørnestad, Bjørsvika. Gnr/bnr, 113/1 m.fl.

Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres med dette at Farsund kommunestyre i møte 17.6.2014, sak 14/47, har vedtatt ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Les mer …

Revisjon av felles forskrift om renovasjon for Farsund kommune og Lyngdal kommune - offentlig ettersyn

Teknisk utvalg vedtok i møte 19.06.14 sak 14/78 å sende revisjon av forskrift om renovasjon for Farsund kommune og Lyngdal kommune med retningslinjer ut på offentlig ettersyn i 8 uker. Forslag til revidert renovasjonsforskrift samt 3 retningslinjer til forskriften finner du under.

Uttalelser med henvisning til referanse 2014/378 sendes enten til Farsund kommune, Postboks 100, 4550 Farsund eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 22.08.14.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV eller Sorlandsliv.no

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund