Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Avfallsinnsamling i forbindelse med jul …

13-12-2017 Siste nytt

Det blir noen endringer av tidspunkt for henting av avfall  i forbindelse med jule- og nyttårshelg.

Les mer...

Åpningstider på biblioteket i julen

13-12-2017 Siste nytt

Hovedbiblioteket holder stengt fra Lillejulaften til og med 2. juledag. I Romjulen, 27.-29. desember, er det åpent kl.10.00-15.00. Øvrige dager stengt. Vanlige åpningstider fra tirsdag 2. januar. Borhaug filial er...

Les mer...

Offentlig svømming i Listahallen

13-12-2017 Siste nytt

Siste dag for offentlig svømming i år er onsdag 20. desember. Svømmingen åpner igjen torsdag 4. januar.

Les mer...

Offentlig ettersyn - Omregulering Danefj…

12-12-2017 Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 30.11.2017, sak 17/141, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 å legge forslag «Omregulering Danefjell - gnr/bnr 5/52 og deler av gnr/bnr 5/24»...

Les mer...

Farsund kommunes levende julekalender 20…

30-11-2017 Siste nytt

Lurer du på hva du skal gjøre i desember? "Farsund kommunes levende julekalender" er klar i år igjen. Som vanlig er det ikke noe problem å fylle tiden fremover mot...

Les mer...

Vedtatte reguleringsplaner

29-11-2017 Siste nytt

for Bryne- gnr/bnr 21/33,41, Arctanderjordet og Kjørestad.

Les mer...

Offentlig ettersyn - budsjett 2018 med ø…

29-11-2017 Siste nytt

Formannskapets behandling og innstilling i budsjett 2018 med økonomiplan 2018 - 2021 er utlagt til offentlig ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling 14.12.2017.

Les mer...

Registrer vannmåleravlesning på nett - 2…

28-11-2017 Siste nytt

For å få beregnet årsgebyr for vann og avløp ber vi om at du rapporterer ny målerstand innen onsdag 20. desember 2017. Det er viktig at du leser av vannmåleren...

Les mer...

Rene Listerfjorder - Lundevågen og Lauer…

23-11-2017 Siste nytt

Farsund kommune arbeider for tiden, gjennom prosjektet rene Listerfjorder, med tildekking av forurensede bunnsedimenter i Lundevågen. Også inne i Lauervika småbåthavn vil det bli gjennomført tiltak når været tillater dette...

Les mer...

Ansvarlig vertskap

21-11-2017 Siste nytt

Velkommen til møte torsdag den 23. november kl 10.00 til kl 12.30 i kantina på Husan.Møtet er for deg som er ansatt på serveringssted og jobber med skjenking av alkohol...

Les mer...

Rullering av kommmuneplanens samfunnsdel

pdfPlanprogram_-_Fastsatt.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - Offentlig ettersyn

Dokumenter i forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan for Farsund-Lista:

Les mer …

Fortettingsanalyse Farsund by

Dokumenter i forbindelse med fortettingsanalyse Farsund by:

Les mer …

Ny høring - Kommunedelplan Farsund-Lista

Høringsdokumenter i forbindelse med ny høring - Kommunedelplan Farsund Lista:

Les mer …

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Omregulering Danefjell gnr/bnr 5/52 og deler av bnr/bnr 5/24

Teknisk utvalg har i møte 30.11.2017, sak 17/141, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 å legge forslag «Omregulering Danefjell - gnr/bnr 5/52 og deler av gnr/bnr 5/24» med tilhørende bestemmelser, begge datert 25.10.2017, ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Teknisk utvalg vedtok i møte 31.8.2017, sak 17/111 å legge lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg datert 1.8.2017 ut på høring/forhåndsvarsling.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-30 - offentlig ettersyn

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Fristende, nyskapende – best på natur og det gode liv!
Det er visjonen for Farsund kommune frem mot år 2030. Visjonen peker fremover og uttrykker et ønske om at Farsund skal være innovativ og kontinuerlig på jakt etter bedre løsninger på de utfordringer kommunen til enhver tid står overfor. Den inkluderer alle innbyggere og uttrykker respekt for vårt rike naturmangfold.

Forrige måned Desember 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31
Tor des 14 @17:00 - | Kirkeforeningens julemøte
Fre des 15 @11:00 - 16:00 | Diverse utstillere i Galleri Farsund
Fre des 15 @14:00 - 17:00 | Manneraak på Kunstpunkt Lista
Fre des 15 @19:00 - | MiTri i Vestbygda kapell
Fre des 15 @22:00 - | Musikkbingo på Tarebua
Lør des 16 | Keith Austin på Bondeheimen kulturpub
Lør des 16 @10:00 - | Julelørdag i byen
Lør des 16 @10:30 - 13:00 | Gyngestolenkonsert: Førjul med MiTri
Lør des 16 @15:00 - 16:00 | Intimkonsert jul med MiTri på Kulturbokhandelen
Lør des 16 @22:00 - | Lisbeth Hauge og Niklas Lazukic på Tarebua
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo