Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Offentlig ettersyn - budsjett 2016 med ø…

24-11-2015 Siste nytt

Formannskapets behandling og innstilling i budsjett 2016 med økonomiplan 2016 - 2019 er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 24.11.2015 - 10.12.2015.

Les mer...

Ledige båtplasser Kjørrefjord og Verven …

24-11-2015 Siste nytt

Kjørrefjord: 2 plasser Pir B - bredde 3,95 meter målt senter utrigger – Innskudd kr. 71.100,-. 2 plasser Pir C – bredde 3,80 meter målt senter utrigger – Innskudd kr. 71.100,-. 2 plasser...

Les mer...

Pærebrann på bulkemispel i Farsund Kommu…

20-11-2015 Siste nytt

Mattilsynet oppfordrer alle til å fjerne de mest mottakelige vertsplantene i hagen, for å hindre at pærebrann sprer seg videre. De vanligste plantene som kan bli smittet av pærebrann er bulkemispel...

Les mer...

Politiske møter uke 48

20-11-2015 Siste nytt

I uke 48 har disse politiske utvalgene møte: • Formannskapet/Havnestyret/Administrasjonsutvalget: Tirsdag 24.11.15 kl. 13:30 i Formannskapssalen• Landbruksutvalget: Onsdag 25.11.15 kl. 12:00 i Formannskapssalen• Utvalg for helse og omsorg: Onsdag 25.11.15 kl. 12:30...

Les mer...

Trafikksituasjonen rundt FBUS

19-11-2015 Siste nytt

Det foregår for tiden anleggsarbeid på og rundt Farsund barne- og ungdomsskole. Skolegården blir oppgradert. I tillegg legges det nytt vann- og avløp i Hageveien nedenfor skolen. Hageveien og Tverggaten...

Les mer...

Rådmannens budsjettforslag 2016 med økon…

18-11-2015 Siste nytt

Rådmannens budsjettforslag skal behandles i formannskapet 24.11.2015, formannskapets innstilling skal så behandles av kommunestyret i møte 10.12.2015. Vedlagt følger budsjettpresentasjonen fra kommunestyrets møte 12.11.2015 samt budsjettforslag 2016 med økonomiplan 2016-2019.

Les mer...

På vei - et folkemøte om flyktninger

18-11-2015 Siste nytt

NAV Farsund inviterer lokalbefolkning, kommunepolitikere og bosatte flyktninger til folkemøte på Farsund kino, tirsdag 24. november, kl: 18:00 - 20:00.

Les mer...

Registrer vannmåleravlesning på nett

13-11-2015 Siste nytt

For å få beregnet årsgebyr for vann og avløp ber vi om at du rapporterer ny målerstand innen mandag 1. desember 2015. Det er viktig at du leser av vannmåleren...

Les mer...

Delta i Folkehelseundersøkelsen Vest- Ag…

10-11-2015 Siste nytt

For første gang kartlegges vestegdenes levekår, trivsel og helse gjennom en stor folkehelseundersøkelse som starter i denne uka. Svarene er viktige for å gjøre tiltakene mot levekårsutfordringene på Sørlandet mer...

Les mer...

Politiske møter uke 46

09-11-2015 Siste nytt

Kommunestyret holder møte torsdag 12.11.15 kl. 17.00 i Kommunestyresalen.

Les mer...

Åpning av FACT team Lister

09-11-2015 Siste nytt

FACT team Lister (Fleksibelt oppsøkende team) hadde offisiell åpning tirsdag 3. november kl 11:30 -12:30 på DPS Lister Avdeling Kvinesdal (Vollan).

Les mer...

Valg til Eldrerådet og Rådet for funksjo…

05-11-2015 Siste nytt

Vi ønsker forslag til medlemmer fra foreninger/organisasjoner til medlemmer. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag på medlemmer til Eldrerådet. Interesseorganisasjoner har forslagsrett ved oppnevning av medlemmer til Rådet for...

Les mer...

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Detaljregulering gnr/bnr 20/3 Høygård

Teknisk utvalg har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for gnr/bnr 20/3 Høygård med tilhørende bestemmelser, begge datert 22.5.2015, ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned November 2015 Neste måned
M T O T F L S
week 44 1
week 45 2 3 4 5 6 7 8
week 46 9 10 11 12 13 14 15
week 47 16 17 18 19 20 21 22
week 48 23 24 25 26 27 28 29
week 49 30
01.12.15 - Kl. 11:00-01:00: Barsel/trilletreff
01.12.15 - Kl. 12:00-01:00: Strikkekafe med og uten pinner
01.12.15 - Kl. 13:00-15:00: Farsund ungdomsråd
01.12.15 - Kl. 19:00-21:00: Tirsdagstema på Kirketorget: Gleden i Lukasevangeliet
02.12.15 - Kl. 09:30-: Rådet for funksjonshemmede
02.12.15 - Kl. 11:00-13:00: Kinoforestilling for eldre
02.12.15 - Kl. 17:15-19:00: Juleturnoppvisning
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo