Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Vil starte demensforening

01-02-2016 Siste nytt

Oppstart av demensforening for Farsund og Lyngdal kommuner er målet når Lyngdal frivilligsentral inviterer til temamøte om demens. Mandag 8. februar inviterer Lyngdal frivilligsentral til temamøte om demens. Møtet arrangeres i frivilligsentralens...

Les mer...

Politiske møter uke 5

29-01-2016 Siste nytt

Kommunestyret holder møte torsdag 4.2.16, kl. 17:00, Kommunstyresalen, rådhuset.

Les mer...

Offentlig ettersyn: Omregulering og utvi…

28-01-2016 Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 26.11.2015 som sak 15/122 vedtatt å legge ovennevnt forslag tilreguleringsplan med bestemmelser ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens §12-12.

Les mer...

Nye kriterier for driftstilskudd lag og …

27-01-2016 Siste nytt

Utvalg for oppvekst og kultur behandlet i møte 21. januar sak om "Støtte til aktiviteter og næringsutvikling" og "Driftstilskudd til lag og foreninger". De nye vedtatte kriteriene kan leses på følgende...

Les mer...

Innsamling av privatarkiver

27-01-2016 Siste nytt

Vil du hjelpe oss med å samle inn privatarkiver? Privatarkiver dokumenterer privat sektor og er en viktig del av kulturarven.Vi har for lite arkivmateriale fra privat sektor.Historien om Vest-Agder blir...

Les mer...

Detaljreguleringsplan Homsund, Herad - g…

26-01-2016 Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 26.11.2015 som sak 15/122 vedtatt å legge ovennevntforslag til reguleringsplan med bestemmelser ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- ogbygningslovens § 12-12.

Les mer...

Gyngestolenprogram våren 2016

26-01-2016 Siste nytt

Her er programmet for Gyngestolen denne våren. Gyngestolen er Farsund kommunes variant av "Den kulturelle spaserstokken", statens satsing på eldre som ellers ikke har mulighet til å delta på slike kulturtilbud...

Les mer...

Detaljreguleringsplan gnr/bnr 20/3, Høyg…

25-01-2016 Siste nytt

Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres med dette at Farsundkommunestyre i møte 10.12.2015, sak 15/84 har vedtatt Detaljreguleringsplan for gnr/bnr20/3 Høygård med tilhørende bestemmelser, begge datert 22.5.2015.

Les mer...

Oppstart vegarbeid Farsund sentrum

22-01-2016 Siste nytt

Torsdag 21. januar er det klart for byggestart for fv. 43 Farsund sentrum. Listerveien stenges, det blir skiltet omkjøring via Lauervik terrasse. Bussene kommer til å kjøre Sundeveien mellom Farsund...

Les mer...

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

14-01-2016 Siste nytt

Fra 1. januar 2016 ble Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder slått sammen til ett felles embete. Det nye embetet heter Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Kontorene i Arendal...

Les mer...

Hovedopptak barnehageplass 2016

12-01-2016 Siste nytt

Søknadsfrist 1. mars 2016. Alle søknader om ny barnehageplass og endringer av plassens størrelse i kommunale og private barnehager foretas elektronisk på (Skjema) Barnehage - ny plass og endringAlle barnehagene i...

Les mer...

Mistanke om demens?

08-01-2016 Siste nytt

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demenssykdom, håndtering av adferd, tilbud i...

Les mer...

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn: Omregulering og utvidelse av reguleringsplan for Rutlebekken, Åpta

Teknisk utvalg har i møte 26.11.2015 som sak 15/122 vedtatt å legge ovennevnt forslag til
reguleringsplan med bestemmelser ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens §
12-12.

Les mer …

Offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Homsund, Herad - gnr/bnr 136/1 m.fl.

Teknisk utvalg har i møte 26.11.2015 som sak 15/122 vedtatt å legge ovennevnt
forslag til reguleringsplan med bestemmelser ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og
bygningslovens § 12-12.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Februar 2016 Neste måned
M T O T F L S
week 5 1 2 3 4 5 6 7
week 6 8 9 10 11 12 13 14
week 7 15 16 17 18 19 20 21
week 8 22 23 24 25 26 27 28
week 9 29
09.02.16 - Kl. 11:00-00:00: Barsel/trilletreff
09.02.16 - Kl. 12:00-00:00: Strikkekafe med og uten pinner
09.02.16 - Kl. 13:00-19:00: Brettspill på biblioteket
10.02.16 - Kl. 13:00-: Møte i Kontrollutvalget
10.02.16 - Kl. 16:00-: Viltnemnda
10.02.16 - Kl. 18:00-23:00: Brettspillkveld på Brygghuset
10.02.16 - Kl. 19:00-21:00: Håndball i Alcoa Miljøpark
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo