Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføri…

20-10-2017 Siste nytt

Teknisk utvalg vedtok i møte 31.8.2017, sak 17/111 å legge lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg datert 1.8.2017 ut på høring/forhåndsvarsling.

Les mer...

Sluttedagen arrangeres 23. oktober

19-10-2017 Siste nytt

Målet med Sluttedagen er å få dagligrøykere og dagligsnusere til å gjøre et slutteforsøk på Sluttedagen 23. oktober, og at de skal ha god kjennskap til alle hjelpetilbudene som finnes. Tenker...

Les mer...

Henstilling om klipping av vegetasjon mo…

17-10-2017 Siste nytt

Farsund kommune ønsker å samarbeide med grunneiere om å holde veiene våre trygge og fremkommelige. Klipping av busker og hekker mot offentlig vei er viktig både med hensyn til sikt/ trafikksikkerhet...

Les mer...

Melding om oppstart - Områdereguleringsp…

16-10-2017 Siste nytt

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4.1 legges planprogrammet for områdeplanen for Lista renewable energi park ut på høring. Samtidig varsles det oppstart av områdeplan etter § 12.8 og...

Les mer...

Utprøving av ny tjeneste i Helse og omso…

16-10-2017 Siste nytt

Hva er telemedisin? Helsepersonell ved en telemedisinsk sentral følger opp pasienter i samarbeid med fastlegen. Pasientene sender inn egenregistreringer og avtalte målinger via sitt nettbrett til telemedisinsk sentral. Det gjennomføres...

Les mer...

Nå kan du søke om gratis busskort

16-10-2017 Siste nytt

For inneværende skoleår (2017/2018) tilbyr Farsund kommune gratis busskort til heltidsstudenter som tar høyere utdanning i Kristiansand. En forutsetning for å få gratis busskort er at en forblir folkeregistrert i Farsund...

Les mer...

TV-aksjonen NRK 2017 - UNICEF, 22. oktob…

06-10-2017 Siste nytt

Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Les mer...

Forskrift om jakt og fangst av bever

04-10-2017 Siste nytt

Ny forskrift om jakt og fangst av bever i Farsund kommune: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2017-09-14-1457 Forskriften er fastsatt av Farsund kommunestyre 14. september 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om...

Les mer...

Støping av trappen til Varnes fyr

04-10-2017 Siste nytt

Østensen multirep og Bjørndalen vedlikehold har hatt oppdraget med å støpe trapp opp til Varnes fyr, nå arbeides det med å sette opp rekkverk. Fylkeskonservatoren, Fylkeskommunen, Kystverket og Fylkesmannen har...

Les mer...

Selvaagparken stengt for publikum

03-10-2017 Siste nytt

Selvaagparken og området rundt er stengt på grunn av fare for trevelt. Kommunen oppfordrer alle til å respektere sperringene og utvise varsomhet.

Les mer...

Borgerlig vigsel i kommunen

03-10-2017 Siste nytt

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene fra 01.01.18. Med lovendringen følger en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigseltilbud...

Les mer...

Har du en kassert frittidsbåt under 15 f…

03-10-2017 Siste nytt

Privatpersoner kan fra 1. oktober, levere kasserte fritidsbåter under 15 fot, gratis og søke om godtgjørelse på kr 1.000. Båten må leveres på RFL sitt anlegg på Skjolnes.   Hvilke båter kan...

Les mer...

Rullering av kommmuneplanens samfunnsdel

pdfPlanprogram_-_Fastsatt.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - Offentlig ettersyn

Dokumenter i forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan for Farsund-Lista:

Les mer …

Fortettingsanalyse Farsund by

Dokumenter i forbindelse med fortettingsanalyse Farsund by:

Les mer …

Ny høring - Kommunedelplan Farsund-Lista

Høringsdokumenter i forbindelse med ny høring - Kommunedelplan Farsund Lista:

Les mer …

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Teknisk utvalg vedtok i møte 31.8.2017, sak 17/111 å legge lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg datert 1.8.2017 ut på høring/forhåndsvarsling.

Les mer …

Melding om oppstart - Områdereguleringsplan med utbyggingsavtale for områdeplan for Lista Renewable Energy Park

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4.1 legges planprogrammet for områdeplanen for Lista renewable energi park ut på høring. Samtidig varsles det oppstart av områdeplan etter § 12.8 og oppstart av forhandlinger om utbyggelsesavtale etter § 17-4.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Oktober 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 39 1
week 40 2 3 4 5 6 7 8
week 41 9 10 11 12 13 14 15
week 42 16 17 18 19 20 21 22
week 43 23 24 25 26 27 28 29
week 44 30 31
Lør okt 21 | Prisfest på AMFI
Lør okt 21 @19:00 - | Konsert med Landstads reviderte
Søn okt 22 @11:00 - | Verdensdagen for psykisk helse: Gudstjeneste
Man okt 23 @11:00 - 00:00 | Rusletur - bevegelse og hygge
Tir okt 24 @10:30 - 12:30 | Treff for seniorer på Herredshuset
Tir okt 24 @11:00 - 00:00 | Barsel/trilletreff på Parken
Ons okt 25 @10:30 - 00:00 | Vil du bli med på formiddagstur?
Ons okt 25 @19:00 - 00:00 | Seniordans
Tor okt 26 @11:00 - 13:00 | Prate- og strikkeklubb på Ekko
Tor okt 26 @11:00 - 16:00 | Galleri Farsund viser Ingeborg Spinnangr Andrup
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo