Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Farsund kommune har gode erfaringer med …

23-05-2017 Siste nytt

Farsund ble utfordret til å opprette lærlingeplass i kjemiprosessfaget. Da det kom inn 2 søkere, opprettet kommunen likegodt 2 lærlingeplasser. KS Agder har møtt lærlingene og sett litt nærmere på...

Les mer...

Norske vinnere av europeiske kulturminne…

23-05-2017 Siste nytt

Europe Nostra Norge (ENN) kan i 2017 se tilbake på 25 års virksomhet i landet. I den forbindelse er det utgitt et hefte som presenterer alle de norske prosjektene, som...

Les mer...

Offentlig svømming stengt fredag 26. mai

22-05-2017 Siste nytt

Svømmehallen holder stengt fra 01.06 til 01.09.17.

Les mer...

Sykle til jobben honnør

22-05-2017 Siste nytt

Sykle til jobben fortsetter for fullt - og er åpen for flere. Denne gjengen fra Bentler gjør en formidabel innsats. Laget ligger helt på topp i kommunen, men enda viktigere -...

Les mer...

Byggeskikkveileder for Farsund by - beva…

15-05-2017 Siste nytt

Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune har gått sammen om å utarbeide en veileder for byen. Veilederen inneholder både informasjon om byens historie, de ulike bygningene og de arkitektoniske stilene som...

Les mer...

Kystlotteriet - hent sekk - plukk søppel…

15-05-2017 Siste nytt

Kystlotteriet er så langt godt i gang og det er allerede levert flere tonn med søppel. Vi oppfordrer dere til å fortsette den gode innsatsen! Ved å klikke på lenken...

Les mer...

SPREK BEDRIFT!

12-05-2017 Siste nytt

Denne spreke gjengen jobber på Lista treindustri ! De har fått t-skjorter fra Sykkelkommunen for sin innsats så langt !

Les mer...

ADKOMST KYSTFORTET I MARKA

10-05-2017 Siste nytt

På kystfortet i Marka er det nå gjerdet for beiting rundt de tre kanonstillingene nærmest sjøen.Publikum bes merke seg at det er passasje gjennom beiteområdet via den store porten på...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Kjø…

09-05-2017 Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 14.4.2016, sak 16/38 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «Detaljregulering for Kjørstad» med tilhørende bestemmelser, begge datert 20.11.2015...

Les mer...

Lørdagsåpent på Skjoldnes miljøstasjon

05-05-2017 Siste nytt

Miljøstasjonen på Skjoldnes har åpent følgende lørdager: 13.05.,.01.07. og 12.08.17.  Åpningstid: kl. 10:00 - 14:00

Les mer...

Åpning av "Kunstpunkt Lista - Agder…

02-05-2017 Siste nytt

Offisiell innvielse av det nye galleriet og åpning av separatutstillingen «THE PAINTER» med Preben Holst, lørdag 6. mai kl.14.00. Åpningstaler ved Farsund kommunes ordfører, Arnt Abrahamsen, og styreleder ved Agder...

Les mer...

Melding om oppstart - Omregulering Bilan…

02-05-2017 Siste nytt

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av planarbeid med omregulering av deler av Bilandsfeltet, gbnr. 14/89 m.fl., i Farsund kommune.

Les mer...

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Kjørestad gnr/bnr 1/364,658 m.fl.

Teknisk utvalg har i møte 14.4.2016, sak 16/38 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «Detaljregulering for Kjørstad» med tilhørende bestemmelser, begge datert 20.11.2015, ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Mai 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31
Søn mai 28 @11:00 - 15:00 | Storsøndag i Vestbygda kapell
Søn mai 28 @12:00 - 18:00 | Fuglens dag på Lista fyr
Man mai 29 @11:00 - 00:00 | Felles rusletur
Tir mai 30 @10:30 - 12:30 | Treff for seniorer på Herredshuset
Tir mai 30 @11:00 - 00:00 | Barsel/trilletreff på Parken
Tir mai 30 @11:00 - 13:00 | Åpen samling på Kirketorget
Ons mai 31 @10:30 - 00:00 | Vil du bli med på tur?
Ons mai 31 @17:30 - 00:00 | Onsdagsregatta
Ons mai 31 @19:00 - 00:00 | Seniordans
Tor jun 01 @10:00 - 16:00 | Separatutstilling Preben Holst
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo