Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

SFO for Farsundskolen - 2017/2018

23-03-2017 Siste nytt

Vi gjør oppmerksom på søknadsfristen for inntak i SFO.Frist for søknad om SFO-plass på skolene i Farsund for barn på 1. til 4. trinn, er den 1. april. Bruk søknadsskjema: Skjema:...

Les mer...

Avklaring av skrivemåten for stedsnavn i…

23-03-2017 Siste nytt

Statens Kartverk har reist navnesak om bruken av navntet Åpta/Ofte, les brevet til kartverket på følgende lenke:

Les mer...

Utvidet båndtvang for hunder i Farsund k…

21-03-2017 Siste nytt

Generell båndtvang i Farsund kommune er 1. april – 20. august.I fuglefredningsområdene langs strendene, som skal være de områdene farget med rødt nedenfor, er det båndtvang mellom 1. mars –...

Les mer...

Datakurs for seniorer / nybegynnere

21-03-2017 Siste nytt

Farsund Frivilligsentral har i samarbeid med Seniornett – Farsund gjennomført nybegynnerkurs i data for seniorer. Målet med kurset er å bli kjent med datamaskinen og å komme på nett.Kurset har...

Les mer...

Sykle til jobben

21-03-2017 Siste nytt

VELKOMMEN TIL ÅRETS SYKLE TIL JOBBEN AKSJON Alle innbyggere over 15 år kan delta gratis! Sykle til jobben-aksjonen 2017 varer fra 19. april til 17. juni. Meld deg på. http://www.sykletiljobben.no Dann lag på inntil...

Les mer...

Politiske møter uke 12

17-03-2017 Siste nytt

Kommunestyret, torsdag 23.3.17 kl. 17:00, rådhuset, kommunestyresalen.

Les mer...

Nytt system for produksjonstilskudd 2017

17-03-2017 Siste nytt

  21. mars–5. april blir det informasjonsmøter på hele Agder.  

Les mer...

Farsund kulturskole - søknadsfrist 15. a…

16-03-2017 Siste nytt

Farsund kulturskole - Søknadsfrist 15.april Farsund Kulturskole tilbyr instrumental- og vokalundervisning tilpasset den enkeltes alder og utviklingsnivå. Undervisningen gis ukentlig og en individuell undervisningstime varer i 20 min. det er...

Les mer...

Sjøørretseminar - Lista

09-03-2017 Siste nytt

Fredag til lørdag 7.- 8. april arrangerer NJFF i samarbeid med Farsund kommune sjøørretseminar.Sted: FARSUND FJORDHOTELL Påmeldingsfrist: 17.03.17 Se mer informasjon på: https://www.njff.no/fylkeslag/vest-agder/Sider/Sjoorretseminar---Lista-7-8-april.aspx Påmeldingsskjema sendes:

Les mer...

Læringsnettverk for utvikling av gode pa…

08-03-2017 Siste nytt

Farsund kommune deltar i Læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp.Vårt hovedmål er at alle som mottar hjemmetjenester i Farsund kommune opplever å bli møtt og ivaretatt på en god måte. Læringsnettverket...

Les mer...

Forskerfabrikkens sommerskole 2017

07-03-2017 Siste nytt

Alcoa Foundation inviterer til Forskerfabrikkens sommerskole for deg som skal opp i 5., 6. og 7. trinn til høsten. En anderledes sommerskole full av eksperimenter og leken matematikk. Les mer på:...

Les mer...

Invitasjon til grunneiermøte 2017 og for…

07-03-2017 Siste nytt

Utvalgt kulturlandskap vest-Lista tirsdag 7. mars kl. 19:00 på Nordberg Fort. Program: kl. 19:00 - Grunneiermøte 2017 Rapport 2016 - planer for 2017 Annen aktuell informasjon kl. 20:00 - Foredrag, åpent for alle interesserte Byggeskikk på...

Les mer...

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Høring - kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester

Farsund kommune legger forslag til kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester ut til offentlig høring.
Høringsdokumentet kan leses her:

Les mer …

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan gnr/bnr 40/9 - Stave

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/12 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 å legge forslag til «reguleringsplan for gnr/bnr 40/9 – Stave» datert 12.4.2010, revidert 3.12.2013 med tilhørende bestemmelser datert 15.3.2010, revidert 3.12.2013 ut til nytt offentlig ettersyn. Formålet er boligbebyggelse.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kvåle - gnr/bnr 140/1,2

Teknisk utvalg har i møte 1.12.2016, sak 16/122, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag til «Reguleringsplan Kvåle - gnr/bnr 140/1,2» med tilhørende bestemmelser, begge datert 27.10.2016, ut til offentlig ettersyn. Formålet er hyttebebyggelse og småbåthavn i henhold til overordnet kommunedelplan.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Omregulering Brynåsen - gnr/bnr 22/22 m.fl.

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/3 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 å legge forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for «Brynåsen gnr 22 bnr 22 m.fl.» begge datert 1.9.2016, ut til offentlig ettersyn. Formålet er utvidelse av tilliggende boligfelt.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Detaljregulering fortau Markeveien

Teknisk utvalg har i møte 19.1.2017, sak 17/2 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 å legge forslag til «Detaljregulering fortau Markeveien» datert 21.12.2016 med tilhørende bestemmelser, datert 4.1.2017, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å sikre barns skolevei.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Ny høring - Kommunedelplan for Farsund-Lista - Ny høring

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Formannskapet har vedtatt endringer i planen og ny høring. Formålet med høringen er å få opplysninger og synspunkter til de nye endringene. Høringen er ikke en invitasjon til nye innspill.

Høringsdokumentene kan lastes ned på følgende lenke: Høringsdokumenter

Uttalelser til endringene sendes Farsund kommune, Postboks 100, 4552 Farsund eller på E-post: innen 31.03.17.

Forrige måned Mars 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 9 1 2 3 4 5
week 10 6 7 8 9 10 11 12
week 11 13 14 15 16 17 18 19
week 12 20 21 22 23 24 25 26
week 13 27 28 29 30 31
Lør mar 25 | Kent Adriansens duo på Jensens
Lør mar 25 | Konsert med Morgan Lee Lehne på Bondeheimen kulturpub
Lør mar 25 @19:00 - | Maria Arredondo, Torstein Sødal og korene HIM og SELA
Lør mar 25 @22:00 - | Åsmund Åmli på Tarebua
Lør mar 25 @23:03 - | Konsert med Oakland på Brygghuset
Man mar 27 @11:00 - 12:00 | Felles rusletur
Tir mar 28 @10:30 - 12:30 | Treff for seniorer på Herredshuset
Tir mar 28 @11:00 - 01:00 | Åpen samling på Kirketorget
Tir mar 28 @11:00 - 12:00 | Barsel/trilletreff på Parken
Ons mar 29 @10:30 - 12:00 | Vil du bli med på tur?
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo