Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordn…

20-05-2016 Siste nytt

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

Les mer...

Offentlig bading stengt fra og med 2. ju…

19-05-2016 Siste nytt

Onsdag 1. juni er siste badedag for sesongen i Listahallen. Svømmehallen holder stengt fra 2. juni til skolestart til høsten.

Les mer...

Åpen dag på Farsund voksenopplæring

19-05-2016 Siste nytt

Onsdag 1. juni inviterer vi til åpen skole ved Farsund Voksenopplæring på Ore skole. Vi ønsker alle velkommen, og spesielt de som tidligere hadde en tilknytning til skolen. Vi holder...

Les mer...

Kommunereformen/Lister 3 – rådgivende fo…

04-05-2016 Siste nytt

I forbindelse med kommunereformarbeidet blir det gjennomført rådgivende folkeavstemming i Farsund. Folkeavstemningen finner sted mandag 6. juni i de stemmelokaler og innenfor de åpningstider som gjaldt for kommunevalget i 2015...

Les mer...

Landbrukslegatet deler ut kr. 350.000,-

04-05-2016 Siste nytt

Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvalter, deler ut inntil kr. 350.000,- i 2016. Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidrar til næringsutvikling og nyskaping innenfor landbruket...

Les mer...

Forslag til kommunal planstrategi 2016-1…

03-05-2016 Siste nytt

Forslag til kommunal planstrategi for Farsund kommune 2016-19 kunngjøres med følgende dokumenter:

Les mer...

Stirydder-gruppen har ryddet og merket s…

03-05-2016 Siste nytt

Den frivillige stirydder-gruppen har ryddet stiene til Skistad/Ulgjell, og merkingen er kjempegod. Farsund kommune takker for innsatsen! Ta turen opp i dette flotte området og nyt vårskogen og mange fine kulturminner. På...

Les mer...

Anbudskonkurranse

02-05-2016 Siste nytt

Farsund kommune innbyr til anbudskonkurranse for: ”Bygging av lagerbygg Lundevågen ”.

Les mer...

Fallforebyggende kurs

02-05-2016 Siste nytt

ReHabiliteringstjenesten ved Farsund kommune vil om kort tid starte opp med fallforebyggende kurs. Kursene er et engangstilbud til hjemmeboende innbyggere i kommunen som opplever fall, nedsatt balanse eller er i...

Les mer...

Intensjonsavtalen er signert

28-04-2016 Siste nytt

Intensjonsavtalen for Lister 3 ble signert 27. april 2016 av ordfører i Farsund kommune, Arnt Abrahamsen, ordfører i Kvinesdal kommune, Per Sverre Kvinlaug og ordfører i Flekkefjord kommune, Jan Sigbjørnsen. Den...

Les mer...

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye nær…

27-04-2016 Siste nytt

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som...

Les mer...

Politiske møter uke 17

25-04-2016 Siste nytt

Formannskapet 28.4.2016 kl. 16:00, rådhuset, Formannskapssalen. Kommunestyret 28.4.2016 kl. 17:00, rådhuset, Kommunestyresalen.   Saksdokumenter til møtene finner du her: Saksdokumenter politiske møter  

Les mer...

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

I forbindelse med politisk behandling av ovennevnte sak legges det ut følgende dokumenter:

pdfUtfordringsbildet_2016.pdf

pdfFormannskapets_saksprotokoll.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak publiseres følgende dokumenter:

pdf0_Saksprotokoll_F160216_.pdf

pdf1_Plankart_med_bestemmelser.pdf

Les mer …

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Kunngjøring av forslag til kommunal planstrategi 2016-19

Forslag til kommunal planstrategi for Farsund kommune 2016-19 kunngjøres med følgende dokumenter:

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Mai 2016 Neste måned
M T O T F L S
week 17 1
week 18 2 3 4 5 6 7 8
week 19 9 10 11 12 13 14 15
week 20 16 17 18 19 20 21 22
week 21 23 24 25 26 27 28 29
week 22 30 31
Man mai 30 @19:00 - 09:00 | 5års jubileumskonsert med SoH
Tir mai 31 @11:00 - 12:00 | Barsel/trilletreff
Tir mai 31 @12:00 - 12:00 | Strikkekafe med og uten pinner
Tir mai 31 @13:00 - 07:00 | Brettspill på biblioteket
Tir mai 31 @19:00 - 01:30 | Kurs i ernæring for voksne og baby
Tir mai 31 @19:30 - 09:30 | Tirsdagstema: Camilla Dunsæd
Ons jun 01 @16:30 - 06:30 | Åpen dag på voksenopplæringen
Ons jun 01 @17:30 - 07:30 | Onsdagsregattaer
Ons jun 01 @19:00 - 01:30 | Kurs i ernæring for voksne og baby
Ons jun 01 @19:00 - 12:00 | Seniordans
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo