Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Ekstremværet Vidar

11-01-2017 Siste nytt

Ekstremvær kan være en alvorlig utfordring for liv og helse og materielle verdier. Kommunens beredskapsarbeid har til enhver tid stor fokus på dette. Hver enkelt av oss kan bidra til...

Les mer...

Drømmestipendet 2017

11-01-2017 Siste nytt

Drømmestipendet består av 100 stipend à 10 000 kroner - til sammen én million kroner Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi...

Les mer...

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye nær…

10-01-2017 Siste nytt

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som...

Les mer...

Nytt om frikort for helsetjenester for 2…

05-01-2017 Siste nytt

  Fra Helfo foreligger det informasjon om hva som er endret i reglene for frikort for helsetjenster for 2017.

Les mer...

Renovasjonsselskapets tømmekalender for …

22-12-2016 Siste nytt

Tømmekalenderen distribueres i disse dager til samtlige husstander i Farsund kommune.

Les mer...

"Julegave" til Lista Røde Kors

20-12-2016 Siste nytt

For syvende år på rad gir fylkeskommunene bort en julegave til et verdig formål. I år var det Lista Røde Kors som ble mottaker, en sjekk på kr. 15.000,- har de mottatt fra...

Les mer...

Flytting av bussholdeplass til Amfi Fars…

16-12-2016 Siste nytt

Fra tirsdag 20. desember vil bussene igjen stoppe ved Amfi Farsund.Det vil ikke lenger være bussholdeplass i Kirkegaten.

Les mer...

Tur til Varnes fyr

07-12-2016 Siste nytt

Ta turen til Varnes fyr, en flott trimtur i disse førjultider. Farsund kommune i samarbeid med Kystverket, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder er i gang met et samarbeid om å...

Les mer...

Nytt offentlig toalett på Bausje - se hv…

05-12-2016 Siste nytt

Skjærgårdstjenesten sammen med gode hjelpere bygger toalett på Bausje. Dert blir også anlagt tilrettelagt sti fra parkeringsplassen og ned til toalettet og videre ned til stranden .Ta turen ut til...

Les mer...

Offentlig ettersyn - budsjett 2017 med ø…

01-12-2016 Siste nytt

Formannskapets behandling og innstilling i budsjett 2017 med økonomiplan 2017 - 2020 er utlagt til offentlig ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling 15.12.2016.

Les mer...

Er du klar for det digitale radioskiftet…

30-11-2016 Siste nytt

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor? Fra FM til digital radio11. januar 2017 starter avviklingen av FM-nettet for...

Les mer...

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

I forbindelse med politisk behandling av ovennevnte sak legges det ut følgende dokumenter:

pdfUtfordringsbildet_2016.pdf

pdfFormannskapets_saksprotokoll.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak publiseres følgende dokumenter:

pdf0_Saksprotokoll_F160216_.pdf

pdf1_Plankart_med_bestemmelser.pdf

Les mer …

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn Detaljplan for gnr/bnr 200/63 m.fl. Plan ID 08501 Spindanger

Teknisk utvalg har i møte 3.11.2016, sak 16/115, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Gnr/bnr 200/63 m.fl. Spindanger, sist revidert 5.10.16 med tilhørende bestemmelser revidert 1.09.16, ut til offentlig ettersyn. Formålet er å legge til rette for tre nye boligtomter på eiendommen.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Januar 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 52 1
week 1 2 3 4 5 6 7 8
week 2 9 10 11 12 13 14 15
week 3 16 17 18 19 20 21 22
week 4 23 24 25 26 27 28 29
week 5 30 31
Søn jan 22 @16:40 - | Håndball i Alcoahallen, damer2
Man jan 23 @11:00 - 12:00 | Felles rusletur
Tir jan 24 @10:30 - 12:30 | Treff for seniorer på Herredshuset
Tir jan 24 @11:00 - 01:00 | Åpen samling på Kirketorget
Tir jan 24 @11:00 - 12:00 | Barsel/trilletreff på Parken
Ons jan 25 @10:30 - 12:00 | Vil du bli med på tur?
Ons jan 25 @19:00 - 12:00 | Seniordans
Ons jan 25 @19:00 - | Håndball i Alcoahallen, damer 1
Tor jan 26 @11:00 - 01:00 | Prate- og strikkeklubb på Ekko
Tor jan 26 @12:00 - 12:00 | Humor på Parken
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo