Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991…

25-10-2016 Siste nytt

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen...

Les mer...

Den internasjonale teddybjørndagen

21-10-2016 Siste nytt

Biblioteket innviterer til feiring av den internasjonale teddybjørndagen lørdag 29.oktober kl.12:00. Det blir eventyrstund med bamsehistorier, vi tegner til bibliotekbamsen som kanskje har en overraskelse på lur. Det er lov å ta...

Les mer...

Midlertidig flytting av bussholdeplass t…

17-10-2016 Siste nytt

Fra mandag, 17.oktober, vil bussene igjen måtte flytte midlertidig til Kirkegaten, ovenfor og nedenfor krysset med Storgaten.

Les mer...

Stirydding - Mosvold-Biland

11-10-2016 Siste nytt

Stigruppa som rydder turstiene i Farsund har vært ute på dugnad igjen. Denne gangen var det stien fra Mosvold til Buland som trengte en oppfriskning.   Turen til Buland er flott med...

Les mer...

Melding om oppstart - Detaljregulering f…

07-10-2016 Siste nytt

Det varsles om oppstart av planarbeid for detaljregulering for fritidsboliger på Hovden på Øyna.

Les mer...

Politiske møter uke 41

07-10-2016 Siste nytt

Ekstra formannskapsmøte 11.10.2016 kl. 10:00, rådhuset, formannskapssalen.

Les mer...

Øvelse TRIPLEX ved Lista fly- og nærings…

23-09-2016 Siste nytt

I perioden 23-30 september gjennomfører DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sammen med syv andre europeiske land, en stor sivil nødhjelpsøvelse på Lista Fly- og Næringspark og rundt i Farsund...

Les mer...

Velkommen til informasjonsmøte om foster…

21-09-2016 Siste nytt

Bufetat Kristiansand fosterhjemstjeneste inviterer til informasjonsmøte om fosterhjem torsdag 29. september kl. 18.00-20.00 i kantina på Farsund rådhus.

Les mer...

Høring av forslag til lokal forskrift fo…

15-09-2016 Siste nytt

Høring av forslag til lokal forskrift for Farsund Havnevesen – Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 11 og 477 Farsund kommune, Vest-Agder

Les mer...

Demensaksjonsuken

15-09-2016 Siste nytt

I forbindelse med demensaksjonsuken har nylig opprettede Farsund og Lyngdal demensforening flere arrangementer på programmet.

Les mer...

EUROPEISKMOBILITETSUKE

09-09-2016 Siste nytt

Vi inviterer til sykkelmoro i Farsund sentrum lørdag 17.sept kl 12-14

Les mer...

Kommunale avgifter - utsettelse av faktu…

08-09-2016 Siste nytt

Grunnet endringer i kommunens økonomisystem, vil det ikke bli fakturert i perioden 10.9 til 10.10.For kommunale avgifter betyr dette forsinket fakturering og forfall ca. 1. november.For de øvrige faste faktureringer...

Les mer...

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

I forbindelse med politisk behandling av ovennevnte sak legges det ut følgende dokumenter:

pdfUtfordringsbildet_2016.pdf

pdfFormannskapets_saksprotokoll.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak publiseres følgende dokumenter:

pdf0_Saksprotokoll_F160216_.pdf

pdf1_Plankart_med_bestemmelser.pdf

Les mer …

Rapport: Veier til god lokaldemokratisk styring

pdfVeier til god lokaldemokratisk styring

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Revisjon av felles slamforskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune – offentlig ettersyn

Teknisk utvalg vedtok i møte 29.09.2016, saknr. 16/100 å sende felles revidert slamforskrift for Farsund kommune og
Lyngdal kommune ut på høring/forhåndsvarsling i 8 uker. Forslag til revidert slamforskrift finner du under.

pdf0497_001.pdf

Uttalelser med henvisning til referanse 2014/2006 sendes enten til Farsund kommune, Postboks 100, 4550 Farsund
eller til innen 08.12.2016.

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Oktober 2016 Neste måned
M T O T F L S
week 39 1 2
week 40 3 4 5 6 7 8 9
week 41 10 11 12 13 14 15 16
week 42 17 18 19 20 21 22 23
week 43 24 25 26 27 28 29 30
week 44 31
Ons okt 26 @14:00 - 05:00 | Rolf Dahle i Galleri Lista fyr
Tor okt 27 @11:00 - 01:00 | Prate- og strikkeklubb på Ekko
Tor okt 27 @12:00 - 12:00 | Humor på Parken
Tor okt 27 @12:00 - 02:00 | 3års-jubileum for Humor på Parken
Tor okt 27 @14:00 - 05:00 | Rolf Dahle i Galleri Lista fyr
Tor okt 27 @18:00 - 08:00 | Halloween Labyrint 2016
Tor okt 27 @19:00 - 09:00 | Krimkveld på Libris med Chris Tvedt
Fre okt 28 @14:00 - 05:00 | Rolf Dahle i Galleri Lista fyr
Fre okt 28 @18:00 - 08:00 | Halloween Labyrint 2016
Fre okt 28 @19:00 - | Bronsealderkveld
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo