Søk - Kategorier
Søk - Kontakter
Søk - Innhold
Søk - Nyhetsmatinger
Søk - Nettlenker
Search - ZOO
Skjema og dokumenter
Search - JEvents
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Nytt nasjonalt legevaktnummer fra 1. sep…

29-08-2015 Siste nytt

Nytt nasjonalt legevaktnummer fra 1. september

Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten). Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg uansett hvor...

Les mer...

Lista blir nasjonalt våtmarksenter

28-08-2015 Siste nytt

Lista blir nasjonalt våtmarksenter

Lista har fått status som Nasjonalt våtmarkssenter de neste 5-årene. Dette tilfører over 4 millioner fra Klima og miljøverndepartementet.Denne nyheten kunne statsråd Tine Sundtoft kunngjøre ved åpningen av Slevdalsvannet naturreservat...

Les mer...

Kokevarsel på Borhaug opphører

27-08-2015 Siste nytt

Analyser viser at det ikke lenger er bakterier i vannet. På grunn av spyling av ledningsnettet kan vannet være brunt i noen dager til på enkelte steder.

Les mer...

Status kokevarsel - onsdag 26. august

26-08-2015 Siste nytt

Status kokevarsel - onsdag 26. august

Kokevarsel på Borhaug gjelder fortsatt. Prøvene fra mandag viser at det fortsatt er mindre mengder med bakterier i vannet. Vi tar nye vannprøver i dag, resultat av det får vi...

Les mer...

Funn av pærebrann

20-08-2015 Siste nytt

Funn av pærebrann

Det er gjort funn av pærebrann, pærebrann angriper ikke steinfrukt (plommer, morell, kirsebær).  Mattilsynet skal varsles ved funn.  For mer informasjon se følgende lenke: Mattilsynet:http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/                    

Les mer...

Kokevarsel for drikkevann på Borhaug

20-08-2015 Siste nytt

Kokevarsel for drikkevann på Borhaug

Farsund kommune har fått påvist mindre mengder bakterier i drikkevannet på Borhaug. Farsund kommune kan derfor ikke garantere sikker vannkvalitet og innfører kokevarsel. Dette innebærer at alt vann som skal...

Les mer...

Informasjon om anleggsarbeid i Byparken

20-08-2015 Siste nytt

Farsund kommune skal anlegge trinnfri atkomst til Byparken fra Kirkegaten. Gangveier og beplantning skal utbedres.Planlagt oppstart er i uke 35. Vi beklager ulempene dette medfølger for besøkende og ber alle...

Les mer...

Den offentlige svømmingen

19-08-2015 Siste nytt

Den offentlige svømmingen

Svømming i Listahallen starter igjen etter ferien med vanlige åpningstider fra mandag 31. august: Mandag kl. 17.00-19.00: Familiesvømming, kl. 19.00-21.00: MennOnsdag kl. 17.00-19.00: Familiesvømming, kl. 19.00-21.00: DamerFredag kl. 18.00-20.00: Fredagslaugen m/badstu...

Les mer...

Erfaringskonferanse Fyrtårn velferdstekn…

17-08-2015 Siste nytt

Konferansen er primært en avslutning for Lenger i eget liv og Sammen om en bedre kommune programmet. Det vil bli delt erfaringer fra alle kommuner ved stand, og presentasjoner fra...

Les mer...

Den Kulturelle Gyngestolen program høste…

13-08-2015 Siste nytt

Den Kulturelle Gyngestolen program høsten 2015

Høstprogrammet for Gyngestolen i Farsund er klart. Se det, eller last det ned her: Folder_høsten_2015.pdf Arrangementene holdes i kantine/fellesrom på Listaheimen og Farsund omsorgssenter, for at eldre som ikke er så mobile...

Les mer...

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye nær…

13-08-2015 Siste nytt

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende høsten 2015

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det er derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som...

Les mer...

Kommunedelplan for kystsonen i Spind (Spindsplanen) - 1. gangs behandling

I forbindelse med formannskapets behandling av ovennevnte sak høsten 2014 publiserers følgende dokumenter:
Les mer …

Veinavn

Farsund kommune ønsker forslag på veinavn i henhold til liste og kart nedenfor.

Listen inneholder resterende veier og områder  i kommunen som pr i dag ikke har offisiell vei-/gatenavn. Til hver strekning og område følger et oversiktskart. I tillegg til forslag fra privatpersoner oppfordres også lag og foreningeer til å komme med forslag. Det er ønskelig at det følger en kort begrunnelse med forslagene.

Forslagene merkes "veinavn" og sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund eller pr e-post til: . Frist 15.1.2014.

Les mer …

Farsund - kysten er klar

Velkommen til Farsund! Sørlandsbyen som er feriebyen fremfor noen, med den vakre skjærgården, milelange kritthvite strender, det helt spesielle lyset over Lista, og et mangfold av turstier i en variert og storslått natur.
 

Ledige kommunale næringstomter i Farsund kommune

Røssevika Næringspark - tomtetildeling - 1. byggetrinn

Les mer …

Ledige kommunale tomter i Farsund kommune

Oversikt over ledige kommunale tomter i Farsund kommune finner du i følgende dokument:

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Detaljregulering gnr/bnr 20/3 Høygård

Teknisk utvalg har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for gnr/bnr 20/3 Høygård med tilhørende bestemmelser, begge datert 22.5.2015, ut til offentlig ettersyn.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Lista blir nasjonalt våtmarksenter

Opprettet .

Lista har fått status som Nasjonalt våtmarkssenter de neste 5-årene. Dette tilfører over 4 millioner fra Klima og miljøverndepartementet.
Denne nyheten kunne statsråd Tine Sundtoft kunngjøre ved åpningen av Slevdalsvannet naturreservat i Farsund kommune fredag 28. augustMinister åpner SlevdalVåtmark ordfører og minister

Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  soerlandetlogo
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  Lister media-logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo