Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Henstilling om klipping av vegetasjon mo…

22-08-2017 Siste nytt

Farsund kommune ønsker å samarbeide med grunneiere om å holde veiene våre trygge og fremkommelige. Klipping av busker og hekker mot offentlig vei er viktig både med hensyn til sikt/ trafikksikkerhet...

Les mer...

Kulturpris og kulturstipend 2017

15-08-2017 Siste nytt

Hvem syns du skal få:   Kulturpris 2017 Farsund kommunes kulturpris tildeles personer/grupper som har gjort en spesiell innsats i og for kommunen. Prisen er et flott diplom og kr. 10.000,-.   Kulturstipend 2017 Kommunen deler også ut...

Les mer...

Lørdagsåpent på miljøstasjonen

10-08-2017 Siste nytt

Vi minner om at det er åpent på miljøstasjonen i Skjolnes førstkommende lørdag 12.08. mellom kl. 10.00 og 14.00.

Les mer...

Oppstart for grunnskolene, Voksenopplæri…

10-08-2017 Siste nytt

Elevene møter på skolene torsdag 17. august - vanlig skoledag med følgende oppstartstider. Farsund barneskole: 1. klasse møter kl. 09.00 2. – 7. klasse møter kl. 08.15 Mer informasjon på http://www.farsund.skole.no Farsund...

Les mer...

Fra 10. august kan du forhåndsstemme

09-08-2017 Siste nytt

Fra 10. august kan du forhåndsstemme til årets Stortingsvalg ved vårt Servicekontor, åpningstid er hverdager fra kl. 08:00 til 15:00. Husk legitimasjon og valgkort når du skal stemme.

Les mer...

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for…

07-08-2017 Siste nytt

Teknisk utvalg vedtok 29.6.2017 i sak 17/94 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12- 12, å legge planforslag med bestemmelser for «Områderegulering Hanangermona turistanlegg» datert 12.11.2015 og sist revidert...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for…

06-08-2017 Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 6.4.2017 som sak 17/47 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser begge datert 8.12.2016 og revidert 23.2.2017 ut til offentlig ettersyn., jfr...

Les mer...

Sykkelglede i Farsund

02-08-2017 Siste nytt

Statens Vegvesen har et prosjekt der de promoterer «sykkelbyer» i Region Sør. I går la de ut episoden fra Farsund, flott reklame fra vår vakre kommune. Filmen ligger på Facebook, og...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan - B…

01-08-2017 Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 1.6.2017 sak 17/77 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan datert 27.2.2017 revidert 16.5.2017, med bestemmelser sist revidert 19.7.2017 ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan-...

Les mer...

Offentlig ettersyn - Detaljregulering fo…

01-08-2017 Siste nytt

Teknisk utvalg har i møte 11.5.2017 sak 17/65 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan med bestemmelser datert 7.3.2017 ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12. Hensikt med...

Les mer...

Nytt hundeluftingsområde

28-07-2017 Siste nytt

Det nye hundeluftingsområde ved Mosvoldtjern er snart ferdig . Regler for bruk vil bli opphengt på portene. Håper det blir til nytte.

Les mer...

Står du i manntallet?

10-07-2017 Siste nytt

For å kunne stemme ved valget må du stå i manntallet. Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall. Du kan undersøke på kommunens servciekontor...

Les mer...

Rullering av kommmuneplanens samfunnsdel

pdfPlanprogram_-_Fastsatt.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - Offentlig ettersyn

Dokumenter i forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan for Farsund-Lista:

Les mer …

Fortettingsanalyse Farsund by

Dokumenter i forbindelse med fortettingsanalyse Farsund by:

Les mer …

Ny høring - Kommunedelplan Farsund-Lista

Høringsdokumenter i forbindelse med ny høring - Kommunedelplan Farsund Lista:

Les mer …

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Havik/Hanangermona - gnr/bnr 16/1, 2, 9, 72, 73 og 101 og 23/74 m.fl.

Teknisk utvalg vedtok 29.6.2017 i sak 17/94 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12- 12, å legge planforslag med bestemmelser for «Områderegulering Hanangermona turistanlegg» datert 12.11.2015 og sist revidert 12.6.2017 - ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å oppfylle krav i kommuneplanens arealdel hvor området er avsatt til fremtidig turistanlegg.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Arctanderjordet

Teknisk utvalg har i møte 6.4.2017 som sak 17/47 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser begge datert 8.12.2016 og revidert 23.2.2017 ut til offentlig ettersyn., jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig på eiendom gnr.21, bnr. 294 (bygg 6).

Les mer …

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Bryne - gnr/bnr 21/33,41

Teknisk utvalg har i møte 1.6.2017 sak 17/77 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan datert 27.2.2017 revidert 16.5.2017, med bestemmelser sist revidert 19.7.2017 ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av konsentrert boligbebyggelse i et bygg med leiligheter i 3 etasjer med parkeringsanlegg under bygg.

Les mer …

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for fritidsboliger - Hovden, Øyna - gnr/bnr 113/5 m.fl.

Teknisk utvalg har i møte 11.5.2017 sak 17/65 vedtatt å legge ovennevnt forslag til reguleringsplan med bestemmelser datert 7.3.2017 ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikt med planen er fortetning av eksisterende hyttefelt.

Les mer …

Høring om mål for beverforvaltningen og forskrift om jakt og fangst av bever i Farsund kommune

På bakgrunn av ny forskrift om forvaltning av bever som trådte i kraft 15. mai i år sendes her:

  • Forslag til kommunale mål for utvikling av beverstanden i Farsund kommune og
  • Vedtatt forslag til ny lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Farsund kommune

på høring til regionale/kommunale myndigheter, foreninger, storvaldene for hort og elg, samt bevervaldene i Farsund kommune. (Se vedlegg nedenfor)

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned August 2017 Neste måned
M T O T F L S
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31
Ons aug 23 @10:30 - 00:00 | Vil du bli med på formiddagstur?
Ons aug 23 @19:00 - 00:00 | Seniordans
Tor aug 24 | Nordsjøfestivalen 2017
Tor aug 24 @11:00 - 13:00 | Prate- og strikkeklubb på Ekko
Tor aug 24 @12:00 - 00:00 | Humor på Parken
Tor aug 24 @12:00 - 16:00 | Separatutstilling Nar Jensen
Tor aug 24 @12:00 - 00:00 | Galleri Farsund viser: Anne Valen Næss
Tor aug 24 @18:45 - 20:45 | Fotball: Borhaug - Konsmo
Tor aug 24 @19:30 - 21:30 | Fotball: Farsund - Tveit
Fre aug 25 | Nordsjøfestivalen 2017
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo