Nødnummer

Brann 110Politi 112Ambulanse 113Nødtelefon for døve 1412 (SMS)

Kontaktinformasjon for hendelsesområder

 

 

TjenesteTelefon
Legevakt116117 (kveldstid/helg)
  
Alarmtelefon for barn og unge116 111 (hele døgnet)
Barnevern

Dagtid: Politi 02800 eller 38 38 20 00.
Etter arbeidstid og helger:
Barnevernvakt 38 07 54 00
Alarmtelefonen 116111

Akutte henvendelser mellom kl. 08:00 og kl. 10:00: 915 11 585

Akutte hendelser etter arbeidstid og helger: 380 75400

Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp i arbeidstiden38 38 20 00 (10.00-15.00):
Vakttelefon Kommunal vei, vann og avløp etter arbeidstid951 94 797 og 951 31 218 (etter 15.00)
Giftinformasjonssentralen22 59 13 00
Veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 78 40 33 00 akutt syke dyr, er betjent mellom 16.00 og 08.00 på hverdager og hele dagen i helgene og helligdager. Ellers kontaktes lokal veterinær
Påkjørsel viltPoliti 02800 (hele døgnet)
DyrevelferdMattilsynets nettsider Tlf: 22 40 00 00
Nødnummer110 - Brannmelding
112 - Politi - nødtelefon
113 - Medisinsk nødhjelp
A-Larm - Bruker og pårårende organisasjon for åpenhet om rus og behandling Tlf: 454 23 454
Krisesenter for kvinner 381 02 220
Krisesenter for menn 913 66 524
Rådgivningstelefon for pårørende 22 49 19 22
Demenslinjen 23 12 00 40
Vern for eldre 80 03 01 96

Avdeling for psykisk helse nås på dagtid gjennom sentralbordet tlf 38 38 20 00. 
Her kan du ta kontakt for å be om time.
Er det et mer akutt behov for psykisk helsetjeneste, ta kontakt med legevakten tlf 116 117