Hvem kan få avlastning?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du få avlastning.
Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid er:

 • om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Formålet med avlastning

 • hindre overbelastning
 • gi deg nødvendig fritid og ferie
 • gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon.

Hva koster det?

Avlastning er gratis. Aktiviteter knyttet til avlastningen kan koste noe og må dekkes av de som får tjenesten.

Hvem er det som gir avlastningen?

Farsund kommune tilyr følgende avlasningstilbud:

 • Institusjon
 • Avlastningsbolig
 • Besøkshjem (Private)
 • I eget hjem
 • Aktivitetstilbud

Kommunen har plikt til å tilby ulike avlastningstiltak og kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet til å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.

Hvordan søker jeg om avlastning?

Skjemaet finner du nederst på siden. Dette skjemaet gjelder for Helse og omsorg for Farsund kommune, ikke for Lister Barnevern som har sine egne søknadsskjemaer.