Bestill en forhåndskonferanse

Hvis du har mer konkrete planer om bygging er det mulig å bestille en forhåndskonferanse på e-post, eller ring byggesaksavdelingen på
tlf 90 05 97 43. På forhåndskonferansen vil du få mer informasjon om behandlingen av byggesøknaden.

Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere og bedre saksbehandling.