Det tas badevannsprøver på Sundsodden (badehuset), Lomsesanden, Bispen og Åpta camping annen hver uke i sommer månedene.

Det benyttes prøvetakingsutstyr levert av Eurofins i Kristiansand. Eurofins analyserer badevannet og varsler dersom bakterieinnholdet overstiger 100 termotolerante koliforme bakterier pr. 100 ml. , som er grense for godt badevann.

Badevannskvaliteten i kommunen er generelt sett veldig god. Dersom det er «dårlig vann kvalitet» vil befolkning få informasjon via kommunens nettside, facebook og eventuelt via SMS-varsling.