Målgruppe

Frisklivsresepten er i hovedsak for deg som er i arbeidsfør alder. Vi ønsker å hjelpe deg til å finne motivasjon til økt aktivitet og et sunnere liv. 
Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

Varighet

12 uker.

Innhold

  • Individuell helsesamtale før og etter kurs.
  • Trening to ganger i uken og temasamling en gang i uken.
  • Temaer på temasamlingene er blant annet; motivasjon, fysisk aktivitet, kosthold, søvn, stress, smerte, psykisk helse.

Pris

500 kr for hele kurset.

Påmelding

Kontakt Frisklivssentralen på telefon 48 18 72 37 eller frisklivsentralen@farsund.kommune.no for mer informasjon og påmelding. 
Dette tilbudet krever frisklivsresept eller godkjenning fra lege.
Godkjenning kan vi ordne ved å sende en elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.