Målgruppe

Frisklivsresepten er i hovedsak for deg som er i arbeidsfør alder. Vi ønsker å hjelpe deg til å finne motivasjon til økt aktivitet og et sunnere liv. 
Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

Varighet

12 uker.

Innhold

  • Individuell helsesamtale før og etter kurs.
  • Trening to ganger i uken og temasamling en gang i uken.
  • Temaer på temasamlingene er blant annet; motivasjon, fysisk aktivitet, kosthold, søvn, stress, smerte, psykisk helse.

Pris

Etter avtale

Påmelding

Kontakt Frisklivssentralen på telefon 48 18 72 37 for mer informasjon og påmelding. 
Dette tilbudet krever frisklivsresept eller godkjenning fra lege.
Godkjenning kan vi ordne ved å sende en elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.

Målgruppe

Tilbudet gis til kvinner med livstilsrelaterte helseproblemer som

- snakker lite/ingenting norsk
- av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ordinær frisklivsresept

Varighet

12 uker

Innhold

  • Individuell helsesamtale (med tolk) før og etter kurs.
  • Trening to ganger i uken og temasamling en gang i uken.
  • Temaer på temasamlingene er blant annet; motivasjon, fysisk aktivitet, kosthold, søvn, stress, smerte, psykisk helse.
  • Det er tolk med på temasamlingene. Treningene foregår uten tolk.

Pris

Etter avtale.

Påmelding

Kontakt Frisklivssentralen på telefon 48 18 72 37 for mer informasjon og påmelding. 
Dette tilbudet krever frisklivsresept eller godkjenning fra lege.
Godkjenning kan vi ordne ved å sende en elektronisk melding til din fastlege etter første helsesamtale.