Slik søker du

Før du sender inn søknad bør du sette deg inn i retningslinjene. Retningslinjene og søknadskjema er laget på grunnlag av Veglovens §32 med tilhørende forskrifter. Loven gjelder over, under eller langs offentlig vei, og innenfor tre meter fra veikanten. 

Mangelfulle søknader blir returnert. Det samme gjelder søknader som ikke er godt nok utarbeidet (som for eksempel viser manglende forståelse av risiko eller at varslings- og sikringstiltak ikke samsvarer med risiko).