Våre hovedoppgaver

  • Forvaltning av aktuelle lover og forskrifter knyttet til viltforvaltningen der kommunen er myndighet.
  • Organisering og godkjenning av jaktvald
  • Godkjenne bestandsplaner
  • Fellingstillatelser hjortevilt
  • Fellingstillatelse for skadegjørende hjortevilt og bever
  • Fallviltarbeid (ettersøk av skadet vilt)
  • Høringsinstans for aktuelle saker knyttet til viltforvaltning.