Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger i Farsund kommune:

1. Kommunen kan gi jubileumsgave til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål.

2. Lag og foreninger må selv informere kommunen om sine jubileer. Dette kan gjøres ved å sende informasjon om dette til kommunen, eller ved å invitere ordfører, rådmann eller andre fra kommunen til deltakelse på markering av jubileet.

3. Det gis kr. 10.000,- i jubileumsgave. Gaven utdeles ved 25-, 50-, 75- og 100-årsjubileum. Deretter hvert 25. år.

4. Dersom representant fra kommunen deltar på jubileumsarrangementet, kan det i tillegg til pengegave gis blomster.

5.  Kommunen har oppdatert oversikt over utbetalte jubileumsgaver.

6. Deltar ordfører eller andre som representerer kommunen ved andre jubileumsarrangementer, kan det gis representasjonsgave og/eller blomster.

Vedtatt av utvalg for levekår 27.01.2021.