Hvordan finne saksdokumenter til politiske saker?

Politiske saker er offentlig tilgjengelig med mindre saken er unntatt offentlighet.
Oversikt over politiske møter, samt innkallinger og protokoller finner du i lenkene under:

Søk etter møter og saksdokumenter fra mai 2020:
https://opengov.360online.com/Meetings/FARSUND


Søk etter møter og saksdokumenter før mai 2020:
https://innsyn.ddv.no/einnsynFAR/dmb.

FirstAgenda - Møteportal for politikere

FirstAgenda: Login.

Veiledning finner du her:
https://support.firstagenda.com/da/support-artikler/223.

Kontaktperson:
Nina Hansen
nina.hansen@farsund.kommune.no.
994 40 215 
Politisk sekretariat

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har.
KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten. (KS)

Farsund kommune i Styrevervregisteret:
https://www.styrevervregisteret.no/sok/-/styreverv/kommune/4206?p_auth=DNF0bAKo.