Hvordan finne saksdokumenter til politiske saker?

Politiske saker er offentlig tilgjengelig med mindre saken er unntatt offentlighet.
Oversikt over politiske møter, samt innkallinger og protokoller finner du i lenkene under:

Søk etter møter og saksdokumenter fra mai 2020:
https://opengov.360online.com/Meetings/FARSUND

Søk etter møter og saksdokumenter før mai 2020:
https://innsyn.ddv.no/einnsynFAR/dmb

 

FirstAgenda - Møteportal for politikere

FirstAgenda: Login

Veiledning finner du her:
https://support.firstagenda.com/da/support-artikler/223

Kontaktperson:
Nina Hansen
nina.hansen@farsund.kommune.no
994 40 215 
Politisk sekretariat