Om radon og krav til måling

  • Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.
  • Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.
  • Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.
  • Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig:  Tiltak anbefales med verdier over 100 Bq/m3 og nivået bør ikke overstige 200 Bq/m3
  • I skoler, barnehager og utleieboliger som er omfattet av Strålevernforskriften stilles det bindende krav til radonnivåene.
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt.

 

Farsund kommune har gjennomgående lave forekomster av Radon. Dette vet vi etter omfattende radon målinger ble utført i kommunale bygg og noen boliger i ulike områder.

Hvordan måle radonforekomstene i eget bygg

Dersom du ønsker å måle radon, les «slik måler du radon» på  DSAs nettsider om radon