Praktisk oppfølging

Personer med psykiske lidelser som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål som for eksempel:

  • planlegge/utføre matinnkjøp
  • veiledning om kosthold og personlig hygiene
  • vask av klær og rengjøring
  • samarbeid og kontakt med andre hjelpeinstanser
  • råd og veiledning om enkel hverdagsøkonomi

Tjenesten gis hjemme og gjøres sammen med deg. Hjelpen kan gis på dag- og kveldstid. Omfanget er avhengig av ditt behov.

 

Hvordan søke?

Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. 

Søknadsskjema

Trenger du akutt hjelp?

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten.

Ved livstruende tilstander, ring 113.