Voksne som pårørende

Vi arbeider for å skape trygge rammer, bistå, veilede og motivere. Gjennom ulike tiltak jobber vi for at hver enkelt skal kunne mestre hverdagens små og store utfordringer.

Vi vil kunne veilede og gi støttesamtaler til dere som pårørende. Dere er viktige både for den dere er pårørende til, og for oss som helsepersonale. Som pårørende har dere også både kunnskap og kompetanse, derfor ønsker vi å samarbeide med dere.

Ta gjerne kontakt for en samtale.

Barn som pårørende

Kommunen ønsker å hjelpe barn som har foreldre med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet. Barn som har foreldre med psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet er sårbare og trenger ofte oppfølging. 

Når vi er i kontakt med personer med rusproblemer, kartlegger vi også barnas (0-18 år) situasjon. Ved behov følger vi opp barna i form av samtale eller videre henvisning.

Dersom en av dine pårørende får hjelp fra kommunen og du ønsker en samtale, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Mange foreldre uttrykker at når de har det vanskelig, kan de ha lite overskudd til å se barnas behov på samme måte som ellers. Det kan være vanskelig for foreldre å be om hjelp, da de kan føle skam og skyld knyttet til sin situasjon. Vi ønsker å styrke, støtte og hjelpe foreldrene til å snakke med barna sine om hvordan de har det. Slik kan vi hjelpe barna til å bli tryggere og få en forståelse for foreldrenes situasjon.

Rettigheter og tilbud til pårørende

Farsund har følgende tilbud til pårørende. Du må søke om tilbudene.

  • Omsorgsstønad
  • Avlastning
  • Opplæring og veiledning

Pårørende til person med hukommelsessvikt og demens:

Se informasjonsfilmer om hukommelsessvikt og demens. 

Hva er demens?Gode stunder: