Varsling etter geografisk område

Varslingssystemet er koplet opp mot kommunens kart. Vi kan derfor raskt varsle alle som bor i et geografisk område.

Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner. Det kan også sendes også e-poster til din digitale postkasse.

Sårbare abonnenter

"Sårbare" abonnenter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.

Det kan blant annet være: 

  • Alders- og sykehjem
  • leger
  • tannleger
  • barnehager
  • skoler
  • næringsmiddelprodusenter
  • restauranter
  • kaféer.

Dersom bedriften/virksomheten ønsker å motta varsel om problemer med vannet, kan dere registrere mobilnummeret til kontaktpersoner for virksomheten. Kontaktpersonene vil da motta varsel på SMS.